mapa strony   |
SmodCMS

Regionalny Program Operacyjny

 

 

R P O - R E G I O N A L N Y   P R O G R A M   O P E R A C Y J N Y

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy”

"Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim"

"Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu"

„Kompleksowa informatyzacja Powiatu Łukowskiego oraz Gminy Kłoczew”

„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji"


"Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"