mapa strony   |
SmodCMS

Przyroda naszej gminy

Rzeźba terenu gminy jest słabo zróżnicowana. Obszar gminy jest raczej płaską równiną, której wysokość n.p.m. waha się w granicach 150-180 m. Występują tu nieliczne pagórki żwirowo-piaszczyste i wydmy, będące pozostałością moren ze zlodowacenia środkowopolskiego. Wyraźniejsze obniżenie terenu występuje w dolinie Krzny Północnej i Krzny Południowej, biorących swój początek w bagnach rezerwatu Jata.
Najcenniejszymi wartościami przyrodniczymi gminy są lasy. Zajmują one 33% powierzchni gminy i większość z nich jest zgrupowana w jednym kompleksie leśnym. Ze względu na bogactwo flory i fauny o dużym udziale gatunków rzadkich i chronionych znaczną część terenów gminy włączono do obszarów chronionego krajobrazu.Północno-zachodnie tereny gminy o obszarze 11.778 ha znajdują się w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast wschodnia część o obszarze 2.686 ha została włączona do Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Amonity

Wśród obiektów chronionych na terenie gminy zwracają uwagę rezerwaty przyrody:

Rezerwat geologiczny "Kra Jurajska" o powierzchni 8 ha, znajdujący się na łąkach wsi Gołaszyn. Rezerwat ten został ustanowiony dla ochrony unikalnego w skali światowej złoża amonitów. Pod warstwą ziemi znajduje się tu pokład czarnego iłu zawierającego skamieniałe muszle amonitów, małż, ramienionogów i otwornic. Według opinii naukowców odłamy kry w stanie nienaruszonym zostały przeniesione przez lodowiec z dalekiej Estonii. Iły te poza obszarem rezerwatu mogą być wykorzystywane do produkcji keramzytu, jednk dotychczas eksploatacja nie została podjęta. Zaznaczyć należy, że w przypadku podjęcia eksploatacji byłaby możliwość dokładnego zbadania i zaprezentowania znajdujących się tam skamielin.

 

Rezerwat "Jata" o powierzchni całkowitej 1117 ha, z czego 337 ha jest objęte ochroną ścisłą. Został ustanowiony w celu ochrony jodły w jej najdalszym północnym zasięgu. Osobliwością Jaty są wspaniałe bory jodłowe z udziałem świerka i sosny. Znaczna część drzewostanu to 100-160-letnie starodrzewy z przestojami jeszcze starszych dębów, jodeł, świerków i sosen.

Wysokiński Media -

Film "Tajemnice Rezerwatu Jata" autorstwa "Wysokiński  Media Robert Piotr Wysokiński"
(źródło: www.youtube.com zgodnie z porozumieniem z autorem materiału z dnia 15.02.2011 r.)

 

Wysokiński Media -

 

"Tajemnice Rezerwatu Jata" - katalog poplenerowej wystawy fotografii - dokument PDF 3,5 MB  
(Zdjęcia zamieszczone w katalogu są własnością autorów. Ich publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie
oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione.)

Powyższy katalog zaprezentowano na poplenerowej wystawy fotografii wykonanych podczas pleneru fotograficznego "Tajemnice Rezerwatu Jata" 

 

Gmina Łuków - grafika

Album fotograficzny pt. "Rezerwat Przyrody Jata – Perła Ziemi Łukowskiej" - dokument PDF 8,8 MB 

Publikacja informacji - link

(Zdjęcia zamieszczone w albumie są własnością autorów. Ich publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie
oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione.)

 

Gmina Łuków - foto

Rezerwat "Topór" o powierzchni 57 ha. Jego celem również jest ochrona jodły,
Rezerwat "Las Wagramski" o powierzchni 5,37 ha - rezerwat florystyczny, powołany celem ochrony rzadkiej rośliny - wawrzynka główkowego.

Gmina Łuków - foto

Na terenie Gminy Łuków znajdują się także pomniki przyrody:

 

  • trzy dęby szypułkowe w Kol. Wagram,
  • szpaler dębowo-lipowy w Ryżkach,
  • zabytkowa aleja lipowa w Kownatkach,
  • aleja wielogatunkowa w Gręzówce.

- kliknij - 
Galeria zdjęć - przyroda ziemi łukowskiej
fot. Sławomir Śledź

Wersja do druku