mapa strony   |
SmodCMS

Dla przedsiębiorcy

Pomoc regionalna

Pomoc de minimis

Stawki podatkowe - 2019 rok

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Gminie Łuków w 2019 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:

  • od gruntów – 0,64 PLN od 1 m² powierzchni,
  • od budynków lub ich części – 14,50 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • od budowli – 2 % ich wartości

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji gospodarczej CEIDG-1