mapa strony   |
SmodCMS

Procedury załatwiania spraw

 

 

Podatki

Od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych Gmina Łuków - grafika

Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Gmina Łuków - grafika

Ochrona środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew Gmina Łuków - grafika

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego Gmina Łuków - grafika

Działalność gospodarcza

Uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

Uzyskanie zezwolenia na handel alkoholem

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Inwestycje

W sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Gmina Łuków - grafika

MPZP i Ochrona Środowiska

Wnioski Gmina Łuków - grafika