mapa strony   |
SmodCMS

Gminny Ośrodek Kultury

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie
ul. Świderska 12,
21-400 Łuków
NIP: 825-14-13-471
REGON: 000893110
Nr rachunku bankowego: 75 9204 0001 0021 4250 2000 0010

UWAGA !!!
od dnia 25 września 2017 r
nowy numer rachunku bankowego

75 9204 0001 0021 4250 2000 0010

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
mgr Kamil Zaliwski
e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl
tel. kom.  530 039 091 (godz. 07:30 - 15:30) 

Główna księgowa
mgr Anna Rozwadowska

e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl
tel. kom. 667 621 557

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
mgr Łukasz Bieńczak


Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.Dz.U.2012.poz.406),
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.2013.poz.594),
  3. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, nadanego Uchwałą Nr XLVIII/310/2014  Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014 r.

Strukturę i organizację stanowisk pracy , warunki uczestnictwa i korzystania z zajęć i imprez oraz ogólne zasady funkcjonowania GOK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie zaopiniowany przez Organizatora ,w imieniu którego działa Wójt Gminy Łuków.

Informacje o działalności oraz aktualności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiane są na stronie internetowej www.lukow.ug.gov.pl w zakładce „GOK” oraz BIP.

Najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalno-społeczne w Gminie Łuków w danym roku kalendarzowym prezentowane są w Planie Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych P.L.I.K .

Sprawdź co się u nas dzieje: aktualności Gminnego Ośrodka Kultury

 

Wersja do druku