mapa strony   |
SmodCMS

Sport w Gminie Łuków

Działalność w sferze sportu i rekreacji prowadzi wiele jednostek, począwszy od szkół podstawowych i gimnazjalnych, poprzez organizacje młodzieżowe, aż do różnego rodzaju związków i stowarzyszeń. Zakres tej działalności jest bardzo szeroki i skierowany do różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.96.25.113 z póź. zm.), podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są kluby sportowe, tworzone w formie stowarzyszeń.
Kluby sportowe są stowarzyszeniami, które zajmują się przede wszystkim sportem wyczynowym, ale wiele z nich łączy w swojej działalności zarówno zadania z zakresu sportu wyczynowego (w różnych grupach wiekowych), jak i masowej kultury fizycznej.
Na terenie Gminy Łuków działa 11 stowarzyszeń kultury fizycznej posiadających osobowość prawną wpisaną do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej bądź rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Łukowskiego.

Podstawowym celem statutowym działających na terenie Gminy Łuków stowarzyszeń kultury fizycznej jest krzewienie kultury fizycznej wśród osób dorosłych oraz wśród dzieci, młodzieży, a także wychowanie przez sport.
Najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna, inne dyscypliny również mają duże powodzenie wśród młodzieży. Do nich należą: tenis stołowy, piłka siatkowa, a ostatnio dużym powodzeniem cieszy się tenis zimny.
Organizatorem zawodów w piłce nożnej jest Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który koordynuje i prowadzi zawody mistrzowskie w poszczególnych klasach rozgrywek piłkarskich. Drużyna „ŁKS” Łazy oraz „Tur” Turze Rogi występują w klasie „O”. Drużyna "JATA" Żdżary występuje w "A" klasie. Drużyny "BÓR" Dąbie, "SOKÓŁ" Krynka i "ORZEŁ" Zalesie, „Orlęta” Gołaszyn występują w "B" klasie grupa II.
Poza tymi rozgrywkami, kluby uczestniczą również w zawodach sportowych na szczeblu gminnym.

Do takich imprez należą:

  • indywidualne mistrzostwa gminy w tenisie stołowym,
  • turniej piłki nożnej o puchar „Wójta Gminy Łuków”.
  • Stowarzyszenia kultury fizycznej organizują również w okresie zimowym życie sportowe w piłce siatkowej i koszykowej.

Ponadto wiele imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych jest corocznie przez Powiatowe Zrzeszenie UKS. Młodzież Gminy Łuków bierze czynny udział także w rozgrywkach na szczeblu powiatu i województwa.
Mimo tych trudności, w ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie uprawianiem sportu i aktywnym wypoczynkiem wśród mieszkańców. Przyczyny tego są bardzo różne, chociażby wzrost świadomości zdrowego stylu życia, moda, czy wzrost poziomu życia. Tę szansę należy wykorzystać i wspierać finansowo te organizacje, które zajmują się krzewieniem kultury fizycznej.

Samorząd Gminy Łuków od wielu już lat systematycznie rozbudowuje gminną bazę sportową. W 2002 r. Rada Gminy Łuków przyjęła program rozwoju bazy sportowej Gminy Łuków na lata 2002 – 2010. W latach 2003 – 2006 zrealizowano następujące inwestycje sportowe:

  • wybudowano sale sportowe w: Zespołach Szkół w Gołąbkach, Strzyżewie (2003 r.), w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (2004 r.), Szkole Podstawowej w Dąbiu (2005 r.), Szkole Podstawowej w Gołaszynie (2005 r.), Szkole Podstawowej w Rolach (2006 r.), Szkole Podstawowej w Świdrach (2010 r.),
  • wybudowano kompleksy boisk sportowych w: Zespole Szkół w Strzyżewie (2004 r.), Zespole Szków w Krynce (2009 r.) w Szkole Podstawowej w Dąbiu (2005 r.), Szkole Podstawowej w Gołaszynie (2005 r.), Szkole Podstawowej w Rolach (2006 r.), Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (2010 r.) 
  • wybudowano wielofunkcyjne boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w Zespołach Szkół w Gołąbkach i Gręzówce. W roku 2007 zrealizowano inwestycje sportowe w Turzych Rogach i Zalesiu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Aktualne wyniki rywalizacji sportowej klubów naszej gminy na poziomeie seniorskim znajdziesz TUTAJ - kliknij

Wersja do druku