mapa strony   |
SmodCMS

Organizacje pozarządowe Gminy Łuków

 Wykaz organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Łuków

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej – Gmina Nade Wszystko z siedzibą w Ławkach,
 2. Lokalne Stowarzyszenie Rozwoju „Nasza Mała Ojczyzna” w Turzych Rogach,
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich – Wagram,
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie” w Żdżarach,
 5. Stowarzyszenie – Nasza Wieś Kuźnią Przyszłości w Czerśli,
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łazy – RAZEM LEPIEJ,
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gręzówka,
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Ryżkach,
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zalesie NASZE ZALESIE,
 10. Łukowskie Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości z siedzibą w Gołąbkach,
 11. Stowarzyszenie Rozwoju dla Wsi Gołąbki,
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ryżek „Ryżkowiacy”,
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krynka,
 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Świątkowej,
 15. Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków z siedzibą w Gręzówce,
 16. Klub Sportowy „TUR” Turze Rogi,
 17. Ludowy Zespół Sportowy „Bór’ Dąbie,
 18. Stowarzyszenie OAZA OŚWIATY w Zarzeczu Łukowskim,
 19. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Dąbie.
 20. Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków z siedzibą w Gołąbkach

Stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Starostę Łukowskiego

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Orlęta” Gołaszyn,
 2. Ludowy Zespół Sportowy „Łazowski Klub Sportowy” w Łazach,
 3. Ludowy Zespół Sportowy „ Sokół” Krynka,
 4. Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Zalesie,
 5. Ludowy Zespół Sportowy „Jata” Żdżary,
 6. Klub Sportowy „OLIMP” Aleksandrów,
 7. Ludowy Zespół Sportowy „W.K.S.” Wólka Świątkowa,
 8. Ludowy Zespół Sportowy „Gręzovia” w Gręzówce,
 9. Ludowy Zespól Sportowy „Spartakus” Sięciaszka Pierwsza,
 10. Klub Szachowy „Hetman’ Krynka,
 11. Uczniowski Klub Sportowy „ALEX” przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie,
 12. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Zalesiu,
 13. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie,
 14. Uczniowski Klub Sportowy „DĄBIE” przy Szkole Podstawowej w Dąbiu,
 15. Uczniowski Klub Sportowy „SMYK” przy Szkole Podstawowej w Świdrach,
 16. Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” przy Szkole Podstawowej w Gołąbkach,
 17. Uczniowski Klub Sportowy „DIAMENT” przy Szkole Podstawowej w Gołaszynie,
 18. Uczniowski Klub Sportowy „GRĘZOVIA” w Gręzówce,
 19. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” w Rolach,
 20. Uczniowski Klub Sportowy „FAMILIA” w Krynce,
 21. Uczniowski Klub Sportowy „CZAS” w Czerśli,
 22. Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim.

Ochotnicze Straże Pożarne

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Biardach,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dmininie,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaszynie,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce,
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatkach,
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Krynce,
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryżkach,
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewie,
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Sięciaszce Pierwszej,
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Sięciaszce Drugiej,
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Dolnych,
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych,
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Turzych Rogach,
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Świątkowej,
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu,
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach.

Stowarzyszenia zwykłe

 1. Koło Gospodyń Wiejskich Turze Rogi,
 2. Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajki” z Dminina,
 3. Koło Gospodyń Wiejskich Gołąbki,
 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” z Zalesia,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich „Gołaszynianki” z Gołaszyna,
 6. Koło Gospodyń Wiejskich „Kumpele” z Gręzówki,
 7. Koło Gospodyń Wiejskich Biardy,
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Żdżary, 
 9. Koło Gospodyń Wiejskich Zarzecz Łukowski.

Organizacje pozarządowe, których członkiem jest Gmina Łuków

 1. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (siedziba w Poznaniu),
 2. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (siedziba Łuków),
 3. Stowarzyszenie Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata (siedziba w Staninie).