mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków o ZPI Obręb Jeziory

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-06-05 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Na podstawie 8h ust. 1 w związku z art. 37eb ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 3 czerwca 2024 r. na kancelarię Urzędu Gminy Łuków wpłynął wniosek firmy Eneoz Holding sp. z o.o. o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego Gminy Łuków w obszarze części dz. ewid. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 obręb Jeziory z przeznaczeniem terenów dla elektrowni słonecznej (PEF) oraz w obszarze części dz. ewid. 118/1 obręb Jeziory z przeznaczeniem terenów dla drogi lokalnej (KDL), uzupełniony w dniu 5 czerwca 2024 r., który zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm) został przekazany Radzie Gminy Łuków w dniu 5 czerwca 2024 r.

 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków o ZPI Obręb Suleje

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-06-05 | W kategoriach: Informacje

  Na podstawie 8h ust. 1 w związku z art. 37eb ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 3 czerwca 2024 r. na kancelarię Urzędu Gminy Łuków wpłynął wniosek firmy Eneoz Invest sp. z o.o. o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego Gminy Łuków w obszarze części dz. ewid. 339/1, 339/2, 339/3 obręb Suleje z przeznaczeniem terenów dla elektrowni słonecznej (PEF) oraz w obszarze części dz. ewid. 988 obręb Suleje z przeznaczeniem terenów dla drogi lokalnej (KDL) oraz drogi dojazdowej (KDD), uzupełniony w dniu 5 czerwca 2024 r., który zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm) został przekazany Radzie Gminy Łuków w dniu 5 czerwca 2024 r....

 • „Gminny Festyn Rodzinny z Geologią”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-06-05 | W kategoriach: Informacje

 • Akademia Czystego Powietrza 6 czerwca godzina 10:00

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-31 | W kategoriach: Środowisko

  Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

   

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-31 | W kategoriach: Informacje

 • Mobilny Łukowski MOF Etap III

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-29 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowawraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoi wyrażenia swojej opinii na temat tych dokumentów.

   

 • Wytyczne dla obwodowych koisji wyborczych i Kodeks Wyborczy do pobrania

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-28 | W kategoriach: Wybory do PE 2024
 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-27 | W kategoriach: Informacje

 • Koncert Galowy z okazji 10-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-23 | W kategoriach: GOK, Informacje

 • Informacja o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleniach dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-21 | W kategoriach: Wybory do PE 2024

  Urzędnik Wyborczy w Gminie Łuków informuje...

   

   

   

 • POSTANOWIENIE NR 260/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-20 | W kategoriach: Wybory do PE 2024

   Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:

   

   

   

 • Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024- 2030 – zaproszenie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-17 | W kategoriach: GOPS

  Samorząd Gminy Łuków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że  działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424), przystąpił do opracowaniaGminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowejna lata 2024-2030.

   

 • Niecodzienna lekcja historii

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-13 | W kategoriach: Informacje, LGD

    

  45 osób wzięło udział w niedzielnej Inauguracji Questu Rowerowego w Gminie Łuków. Quest będący grą terenową ma za zadanie zachęcenie jego uczestników do aktywnej turystyki z poznawaniem walorów miejsca – kulturowych, historycznych, przyrodniczych. W Gminie Łuków ma on charakter historyczny i opowiada o jednym z bohaterów tego terenu. Uczestnicy niedzielnej wyprawy podzieleni na kilkuosobowe grupy, z otrzymaną na stracie ulotką opowiadającą historię i wskazującą jednocześnie kierunek trasy, wyruszyli rowerami w ok. 10-kilometrową przejażdżkę odgadując po drodze zagadki będące kluczem do rozszyfrowania hasła końcowego. Zwieńczeniem questu, mającego formę konkursu, było odszukanie skarbu – pieczęci i odrysowanie jej w wyznaczonym na ulotce miejscu. Trasa wiodła w większości terenem leśnym, co przy pięknej wiosennej pogodzie sprzyjało wypoczynkowi i wspólnej zabawie połączonej z poznawaniem lokalnej historii. 

 • I sesja Rady Gminy

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-09 | W kategoriach: Informacje

      W dniu 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Łuków w kadencji 2024-2029. Wójt Mariusz Osiak oraz radni odebrali z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. Wybrani zostali również przewodniczący Rady oraz jego zastępcy, a także zostały wybrane składy stałych komisji RG: rewizyjnej; oświaty, kultury i sportu; finansów, mienia komunalnego i inwestycji; rolnictwa, ochrony środowiska i spraw społecznych oraz skarg, wniosków i petycji.

   

 • Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-07 | W kategoriach: Biblioteki, Informacje

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Turze Rogi

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-05-07 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Łuków na okres 21 dni tj. od dnia 07.05.2024 roku. Nieruchomość wymieniona w wykazie stanowi własność Gminy Łuków i nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, ani też nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 35 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub telefonicznie (25) 798 24 39 wew. 135. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej „Tygodnik Siedlecki” ...

 • Inauguracja questu rowerowego w Gminie Łuków.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-29 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, LGD

 • Informacja o konieczności dostarczenia dokumentacji świadczącej o dokonaniu wymiany źródła ciepła.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-26 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

 • Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Łuków z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-23 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Placówki oświatowe

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Łuków z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie.

   

   

 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW O NABORZE NA CZŁONKÓW RADY SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ ZIT MOF ŁUKOWA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-19 | W kategoriach: Ogłoszenia

  Szanowni Państwo,


  Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Stanin oraz Powiat Łukowski zawarli w dniu 12 marca 2021 r. Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1917).

  Na mocy ww. porozumienia Burmistrz Miasta Łuków, Wójt Gminy Łuków, Wójt Gminy Stanin oraz Starosta Łukowski i Wicestarosta Łukowski określili zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Łukowa.

   

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-17 | W kategoriach: Ogłoszenia

 • Przewodnik turystyczny po Ziemi Łukowskiej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-09 | W kategoriach: LGD

  Przewodnik turystyczny po Ziemi Łukowskiej

  Tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego Lokalna Grupa Działania „RAZEM KE LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaktualizowała przewodnik turystyczny po Ziemi Łukowskiej. 

  Zapraszamy mieszkańców i turystów do zapoznania się elektroniczną wersją przewodnika, który dostępny jest na stronie lgdrazem.pl:

  https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2024/04/przewodnik-lgd-razem-2024.pdf

   

 • "Wieści z Gminy" - numer 2 (49) 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-09 | W kategoriach: Prasa

  Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę, kontakt: Edyta Katarzyna Kuć tel. 25 7982439 w.139 lub 501493934. Wydawca: Urząd Gminy Łuków Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 7982439 w.139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl Readaktor naczelny: Edyta Katarzyna Kuć Skład graficzny: drukarnia PPH IWONEX ...

   

   

 • Ankiety w ramach II Etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-09 | W kategoriach: Informacje

  Mieszkańcy MOF Łukowa,

  zapraszamy do wzięcia udziału w ważnej ankiecie!!!

  Wyartykułowana na poprzednim etapie konsultacji społecznych, wspólnie przez mieszkańców MOF Łukowa i interesariuszy oraz JST MOF Łukowa wizja rozwoju zrównoważonej mobilności w MOF Łukowa ma szansę ziścić się poprzez osiągnięcie odpowiednio dobranych 7 celów strategicznych, które powinny zostać osiągnięte w roku 2030, a horyzontalnie w roku 2040.

  🚲🚍🚂

  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety w ramach II Etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

  Link do ankiety: https://tiny.pl/drq26

  Zapraszamy do udziału!

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-04-04 | W kategoriach: GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie poszukuje rehabilitanta do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z dziecięcym porażeniem mózgowym w  jej miejscu zamieszkania (teren gminy Łuków). Poszukujemy specjalistów do świadczenia następującej usługi:

  - rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu...

   

 • Przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w 2019 roku

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-29 | W kategoriach: Informacje

  Przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w 2019 roku

     Informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji kolektorów słonecznych (53 instalacje) zamontowanych w 2019 roku, w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”. Wykonawcą w/w przeglądów będzie przedstawiciel Wykonawcy przedmiotowych instalacji solarnych tj. firmy Polska Ekologia Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, i realizowana będzie w związku z kończącym się okresem gwarancji instalacji solarnych.

  Przedstawiciel Wykonawcy będzie posiadał podpisany identyfikator.

   

  Wójt Gminy Łuków

               /-/

  Mariusz Osiak

   

 • Wiosenna Akcja Szczepienia Lisów

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-29 | W kategoriach: Ogłoszenia

 • Ostatnia sesja Rady Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-29 | W kategoriach: Informacje

  W dniu 28 marca Rada Gminy Łuków odbyła ostatnią – 83 sesję w kadencji 2018 – 2023. Podczas niej wójt Mariusz Osiak i jego zastępca Wojciech Szczygieł podziękowali radnym i sołtysom za pracę na rzecz samorządu. W imieniu zaś radnych i sołtysów podziękowania włodarzom złożył przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk.

 • O G Ł O S Z E N I E W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH GRĘZÓWKA i GRĘZÓWKA-KOLONIA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-29 | W kategoriach: Informacje

  O G Ł O S Z E N I E

  W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH

  GRĘZÓWKA iGRĘZÓWKA-KOLONIA

   

  WÓJT GMINY ŁUKÓW

  I N F O R M U J E

   

  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRĘZÓWKA
  O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z DODATKOWEGO TERMINU

  ODBIORU TABLICZEK Z NOWYM NUMEREM ADRESOWYM

   

  TABLICZKI PRZEKAZYWANE BĘDĄ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

  W DNIU 2 KWIETNIA 2024 r. w godz. od 17.00 – 19.00

   

  Wójt Gminy Łuków

  /-/ mgr Mariusz Osiak

   

 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków O PRZEKAZANIU RADZIE GMINY ŁUKÓW WNIOSKU O UCHWALENIE ZINTEGROWANEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁUKÓW W OB

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-27 | W kategoriach: Informacje

  z a w i a d a m i a m, że w dniu 27 marca 2024 r. na kancelarię Urzędu Gminy Łuków wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGRO-TOP” Sp. z o. o. o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w obszarze dz. ewid. 35, 50 i części działki ewid. 93 obręb Gręzówka-Kolonia, który zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) został przekazany Radzie Gminy Łuków w dniu 27 marca 2024 r.

 • Życzenia Wielkanocne 2024 - Przewodniczący RG oraz Wójt Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-26 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

 • Konkurs „Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej – test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD RAZEM”!

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-25 | W kategoriach: LGD

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje nowy konkurs!

  Dla kogo?

  Konkurs skierowany jest TYLKO DLA MŁODZIEŻY, tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasta Stoczek Łukowski.

  Na czym polega zadanie konkursowe?

  Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy on-line dotyczącego znajomości walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 10 gmin obszaru LGD „RAZEM”, przez które przebiega wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej.

   

 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-21 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW W OBSZARZE OBRĘBÓW GRĘZÓWKA I GRĘZÓWKA-KOLONIA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Łuków o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-19 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Łuków podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2024 realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej....

   

 • Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-19 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 poz. 324 t.j.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030 (MOF Łukowa).

  Strategia obejmuje: Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

   

 • Szkolenia z cyklu „Lokalny Przewodnik po Szlaku Ziemi Łukowskiej”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-15 | W kategoriach: LGD

  Wkrótce Szlak Ziemi Łukowskiej stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i dostępny.

  Dzięki projektowi LGD „RAZEM” powstanie mobilne Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej, a na szlaku pojawią się LOKALNI PRZEWODNICY TURYSTYCZNI, kody QR, po zeskanowaniu których będzie można odsłuchać informacji na temat obiektów znajdujących się na poszczególnych trasach. To nie wszystko, ponieważ projekt LGD „RAZEM” zakłada stworzenie strony internetowej Szlaku Ziemi Łukowskiej, gdzie znajdziemy interaktywną mapę ze wszystkimi trasami szlaku i ich opisem oraz organizowane na szlaku wydarzenia.

   

 • Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Łuków z dnia 15 marca 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-15 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr  0050.6.2023 Wójta Gminy Łuków z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

  – zarządza się, co następuje:

   

 • Zapraszamy mieszkańców sołectwa Gręzówka po odbiór tabliczek

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-13 | W kategoriach: Informacje

  W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH

  GRĘZÓWKA IGRĘZÓWKA-KOLONIA

  WÓJT GMINY ŁUKÓW

  Z A P R A S Z A

  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRĘZÓWKA (którym zmieniony został adres)

  PO ODBIÓR TABLICZEK Z NOWYM NUMEREM ADRESOWYM

   

 • Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-11 | W kategoriach: GOPS

  Gmina Łuków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. 

  Gmina Łuków  na realizację Programu w roku 2024 uzyskała dotację w wysokości 90 000 zł.
  Całkowity planowany koszt programu wynosi 112 500 zł.

  Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”

  Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 1 200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

   

 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-11 | W kategoriach: Informacje

 • Życzenia dla Pań z okazji Dnia Kobiet

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-03-08 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom, aby nigdy nie przejmowały się upływem lat, zawsze z nadzieją patrzyły w przyszłość i nigdy nie traciły swojego uroku - Przewodniczący Rady Gminy, Wójt i Zastępca Wójta oraz wszyscy Panowie pracujący w Urzędzie Gminy Łuków ...

 • OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wójt Gminy Łuków zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łuków w 2024 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 571) Wójt Gminy Łuków ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2024.

   

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku....

   

   

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Czerśl

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-19 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Łuków na okres 21 dni tj. od dnia 07.09.2022 roku. Nieruchomość wymieniona w wykazie stanowi własność Gminy Łuków i nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, ani też nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 35 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub telefonicznie (25) 798 24 39 wew. 135. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej „Tygodnik Siedlecki” ...

   

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: audytor wewnętrzny.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-16 | W kategoriach: Ogłoszenia

  Ogłoszenie o naborze nr SA.210.1.2024 z dnia 16.02.2024 roku. WÓJT GMINY ŁUKÓW ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków - Audytor wewnętrzny

   

   

 • Przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-13 | W kategoriach: Informacje

  Informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019 w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków I” oraz„Czysta Energia w Gminie Łuków II”. Wykonawcą w/w przeglądów będzie Wykonawca instalacji solarnych tj. firma Solartime S.A z siedzibą w Rzeszowie i realizowana będzie w związku z kończącym się okresem gwarancji instalacji solarnych.

   

  Rozpoczęcie prac związanych z przeglądami odbędzie się z dniem 14.02.2024r.

  Harmonogram przeglądów udostępniony będzie w terminie późniejszym, po otrzymaniu od wykonawcy zadania.

   

 • Kondolencje

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-09 | W kategoriach: Informacje

 • Zaproszenie dla interesariuszy Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

 • Zaproszenie dla mieszkańców Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

   SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze funkcjonalnym Łukowa, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

 • INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-02 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zwrócił się do Rady Gminy Łuków z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027 i dokonanie ich wyboru w liczbie: 1) do Sądu Rejonowego w Łukowie - 2 ławników, 2) do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 2 ławników.