mapa strony   |
SmodCMS

CYFROWA GMINA

Gmina Łuków - grafika

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Umowa o powierzenie grantu o numerze: 3714/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Data zawarcia umowy o powierzenie grantu: 8 marca 2022 r.

Kwota przyznanego dofinansowania to: 548 790,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100), co stanowi 100% planowanych kosztów zadania.

Działania do realizacji:

 • zakup i dostawa 33 szt. stacji roboczych w tym 25 z monitorami;
 • zakup i dostawa 33 szt. zasilaczy awaryjnych (UPS);
 • zakup i dostawa 8 szt. laptopów;
 • zakup 50 szt. pakietów oprogramowania biurowego;
 • zakup oprogramowania do zdalnej pracy na stacjach roboczych
 • zakup oprogramowania antywirusowego;
 • zakup i dostawa serwera;
 • zakup i dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego (UPS) serwerowego;
 • zakup i dostawa oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup);
 • zakup i dostawa urządzenia do backupu NAS;
 • zakup i dostawa urządzenia UTM;
 • zakup i dostawa szafy montażowej rack;
 • zakup i dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3;
 • diagnoza cyberbezpieczeństwa;
 • utworzenie i uruchomienie nowego portalu internetowego gminy
 • utworzenie i uruchomienie portalu podatkoweo

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Łuków - grafika