mapa strony   |
SmodCMS

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa dróg gminnych Nr 102757L, Nr 102758 L, Nr 102759 L w msc. Ryżki o długości 999 m”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 800, aneks nr 1 z dnia 03 sierpnia 2021 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10 maja 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 1 054 746,33 zł

Kwota dofinansowania: 527 373,00 zł

Wkład własny: 527 373,33 zł

Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Zadanie obejmuje:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie,
 • elementy ulic,
 • odwodnienie,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Opis zadania:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz użytkowników przedmiotowych dróg która przebiega przez tereny intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja polegała na poszerzeniu jezdni do 5,50 m; długość łączna przebudowanych dróg 999 m pow. 4473 m2; szerokość pasa ruchu 2,75m; chodniki szer. 1,5 m strona prawa o dł. 999 m pow. 1210 m2; odwodnienie powierzchniowe oraz poprzez drenaże rozsączające, zjazdów indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowej szerokości zmiennej 3,00m – 5,40m pow. 977 m2; zjazdu publicznego pow. 46 m2 oraz 3 skrzyżowań wyniesionych pow. 1132 m2, oznakowanie pionowe i poziome.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

 


Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

„Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej Nr 102344 L na odc. Gręzówka – Biardy o dł. 3587 m”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 799, aneks nr 1 z dnia 03 sierpnia 2021 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10 maja 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 2 538 834,41 zł

Kwota dofinansowania: 1 269 417,00 zł

Wkład własny: 1 269 417,41 zł

Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Zadanie obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie,
 • elementy ulic,
 • odwodnienie,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Opis zadania:

Przedmiotowy ciąg drogowy stanowi jeden z najważniejszy ciągów drogowych Gminy Łuków, łączący dwie drogi gminne Nr 102344 L Dąbie – Klimki-Gręzówka – Biardy odc. Gręzówka - Biardy z drogami krajowymi Nr 76 i 63. Budowa ciągu drogowego przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększy trwałość nawierzchni. Wykonano: rozbudowę drogi dł. 3587 m, szerokość pasa ruchu 3m; pobocza ulepszone kruszywem dł.3054,67 mb x 2; rowy odwadniające / powierzchniowe, wyniesione przejście dla pieszych w obrębie szkoły, wyniesione skrzyżowanie z drogą nr 102351 L, zjazdy z kostki pow. 166 m2; zjazdy asfaltowe pow. 1437 m2; ; chodnik 215,8 m; oznakowanie pionowe i poziome

W ramach budowy wykonano poszerzenia nawierzchni do szerokości 6,0 m. Parametry drogi po rozbudowie:

 • klasa techniczna drogi – L,
 • kategoria ruchu – KR2,
 • prędkość projektowa 50km/h,
 • jezdna – asfaltowa szer. 6m przekrój daszkowy 2%,
 • pobocza - gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,75m,
 • chodnik z kostki brukowej - 215,8 m.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków