mapa strony   |
SmodCMS

MALUCH+ projekt

 

Gmina Łuków - garfika

Zadanie realizowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2019 przy współudziale środków Funduszu Pracy

 

"Utworzenie w 2019 r. 60 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w żłobku gminnym w Łukowie, działka nr 8065 i 8063/5"

 

 

 

Zasady rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka "Maluch" w Łukowie na rok szkolny 2022/23
-  K  L  I  K  N  I  J  -