mapa strony   |
SmodCMS

Książka telefoniczna

URZĄD GMINY

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 39

Skróty

  • Referat Budżetu i Finansów - BF
  • Referat Społeczno-Administracyjny - SA
  • Referat Planowania i Inwestycji - PI
  • Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości - GP
  • Urząd Stanu Cywilnego - USC
  • Stanowisko d/s promocji gminy - Promocja
     

Nazwisko i Imię

Nazwa organu/komórki organizacyjnej

Stanowisko pracy

Numery telefonów

Numer pokoju

Baka Alina BF Kierownik (Skarbnik)  wewn. 105; 5
Ciołek Tomasz BF Inspektor  wewn. 107; 7
Domańska Monika PI Inspektor  wewn. 123; 23
Dziewulska Edyta GP Podinspektor  wewn. 102; 2
Jezierski Janusz SA Kierownik (Sekretarz)  wewn. 128; 28
Karwowski Arkadiusz SA Młodszy referent  wewn. 171; 3
Kopeć Marianna BF Inspektor  wewn. 106; 6
Kosińska Justyna BF Inspektor  wewn. 107; 7
Krukow Bożena SA Inspektor - z-ca kierownika  wewn. 173; 3 B
Kuć Edyta PG Inspektor  wewn. 139; 39
Kurek Andrzej OC Inspektor  wewn. 132; 132
Mazurek Anna BF Inspektor  wewn. 136; 36
Mazurkiewicz Sebastian PI Inspektor  wewn. 123; 23
Banasiuk Karolina SA Inspektor  wewn. 116; 16
Osiak Mariusz Wójt Wójt  wewn. 126; 26
Ostojska Małgorzata BF Inspektor  wewn. 109; 9
Pulik Andrzej PI Kierownik  wewn. 122; 22
Pulik Iwona SA Inspektor  wewn. 137; 37
Rosińska Joanna GP Kierownik  wewn. 138 38
Rzążewska Jolanta BF Inspektor  wewn. 104 4
Smyk Dorota BF Inspektor  wewn. 108; 8
Suska Marta BF Podinspektor  wewn. 108 8
Szaniawska Marlena BF Młodszy referent  wewn. 106 6
Szcześniak Krzysztof SA Główny Specjalista  wewn. 123; 23
Szczęśniak Alfreda BF Inspektor  wewn. 108; 8
Szczygieł Wojciech Zastępca Wójta Zastępca Wójta  wewn. 125; 25
Toporowicz Jadwiga BF Inspektor  wewn. 111; 11
Wachowiec Agnieszka SA Inspektor  wewn. 116; 16
Wiśniewska Iwona BF Inspektor  wewn. 111; 11
Wójcicka Anna GP Inspektor  wewn. 102; 2
Zacharska Katarzyna GP Podinspektor  wewn. 138; 38
Zbucka Beata SA Inspektor - z-ca kierownika  wewn. 131; 31
Zemło Anna USC Inspektor- kierownik  wewn. 172; 3 A

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 21 59

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Alikowska Anna Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Kachniarz Emilia Podinspektor  wewn. 119; 19
Cieślak Małgorzata Specjalista pracy socjalnej  wewn. 152; 17A
Gątarz Ilona Inspektor  wewn. 154; 18
Janaszek Anna Specjalista pracy socjalnej  wewn. 152; 17A
Mikusek Justyna Inspektor  wewn. 119; 19
Koprowska Justyna Podinspektor  wewn. 119; 19
Mucha Agnieszka Kierownik  wewn. 153; 18
Muszyńska Maria  Pracownik socjalny  wewn. 114; 14
Piwowarek Marcin Główny księgowy  wewn. 155; 18
Pływacz Paweł Inspektor  wewn. 120; 20
Rola Ilona Podinspektor  wewn. 120; 20
Rosłoń-Oskroba Anna Pracownik socjalny  wewn. 114; 114
Sałata Barbara Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Stolarczyk Justyna Podinspektor  wewn. 120; 20
Świderska Ewa Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Tymon Adam Specjalista pracy socjalnej  wewn. 152; 17A

 

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 40

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Atkonis Iwona Starsza księgowa wewn. 143; 43
Dobrowolski Wojciech Specjalista wewn. 144; 44
Gątarz Anna St. specjalista wewn. 148; 48
Janowska Katarzyna Księgowa wewn. 143; 43
Markiewicz Wioletta Samodzielny Referent wewn. 145; 45
Matejko Jolanta St. specjalista wewn. 148; 48
Michalak Regina Główna księgowa wewn. 144; 44
Nowak Beata St. specjalista wewn. 144; 44
Pieniak Jacek Kierowca wewn. 144; 44
Sadło Katarzyna Samodzielny Referent wewn. 145; 45
Sokołowska Magdalena Referent wewn. 145; 45
Wiącek Bogdan Dyrektor wewn. 146; 46

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 30 39

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
 Wysocki Henryk Dyrektor wewn. 101; 1

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 30 39

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Zemło Anna Kierownik wewn. 172; 3A
Krukow Bożena Z-ca kierownika wewn. 173; 3B

 

BIBLIOTEKI

Lokalizacje Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie:

filie w Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie

 

Filia Biblioteczna w Dąbiu

kierownik - Henryka Sadło
tel. (025) 6405996,
email: bibliotekadabie@interia.pl
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00 

Filia Biblioteczna w Aleksandrowie

kierownik - Anna Wąsiewicz
tel. (025) 640 58 72,
email: aleksandrowbib@o2.pl
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Dmininie

kierownik - Renata Niewęgłowska
tel.: (025) 640 52 82,
email: dminin-biblioteka@tlen.pl
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 10.00 – 18.00,

Filia Biblioteczna w Gręzówce

dyrektor- Alicja Śledź
tel. 509252503
gbp@lukow.ug.gov.pl
bibliotekarz- Marta Ponikowska
tel. (025) 7981526,
Dni godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Krynce

kierownik - Danuta Soćko
tel. (025) 6310159,
email: biblioteka.krynka@o2.pl
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota,
9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Strzyżewie

kierownik - Barbara Siemionek
tel. (25) 796 23 74,
email: bib.pub.strzyzew@wp.pl
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 09.00 – 17.00