mapa strony   |
SmodCMS

Książka telefoniczna

URZĄD GMINY

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 39

Skróty

  • Referat Budżetu i Finansów - BF
  • Referat Społeczno-Administracyjny - SA
  • Referat Planowania i Inwestycji - PI
  • Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości - GP (w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - nr wewn. 136)
  • Urząd Stanu Cywilnego - USC
  • Stanowisko d/s promocji gminy - Promocja
     

Nazwisko i Imię

Nazwa organu/komórki organizacyjnej

Stanowisko pracy

Numery telefonów

Numer pokoju

Baka Alina BF Kierownik (Skarbnik)  wewn. 105; 5
Banasiuk Karolina SA Inspektor  wewn. 116; 16
Kurek Iza GP Podinspektor  wewn. 136 36
Borkowska Ilona SA Podinspektor  wewn. 127 27
Ciołek Tomasz BF Inspektor  wewn. 107; 7
Czerwonogrodzka Magdalena  GP Podinspektor  wewn. 102; 2
Domańska Monika PI Inspektor  wewn. 123; 23
Dziewulska Edyta GP Podinspektor  wewn. 102; 2
Jezierski Janusz SA Kierownik (Sekretarz)  wewn. 128; 28
Jurek Patrycja BF Podinspektor wewn. 111; 11
Karwowski Arkadiusz SA Młodszy referent  wewn. 171; 3
Kosińska Justyna BF Inspektor  wewn. 107; 7
Krukow Bożena SA Inspektor - z-ca kierownika  wewn. 173; 3 B
Kuć Edyta PG Inspektor  wewn. 139; 39
Kurek Andrzej OC Inspektor  wewn. 132; 132
Maciejewska Małgorzata GP Podinspektor  wewn. 104; 4
Mazurkiewicz Sebastian PI Inspektor  wewn. 123; 23
Osiak Mariusz Wójt Wójt  wewn. 126; 26
Ostojska Małgorzata BF Inspektor  wewn. 109; 9
Owczarska Dorota BF Inspektor wewn. 106; 6
Pieniak Monika BF Podinspektor  wewn. 113 13
Płudowska Aneta GP Podinspektor wewn. 138 38
Pulik Andrzej PI Kierownik  wewn. 122; 22
Pulik Iwona SA Inspektor  wewn. 137; 37
Rosińska Joanna GP Kierownik  wewn. 138 38
Smyk Dorota BF Inspektor  wewn. 108; 8
Suska Marta BF Podinspektor  wewn. 108 8
Szaniawska Marlena BF Referent  wewn. 106 6
Przeździak Paweł SA Główny Specjalista  wewn. 123; 23
Szczęśniak Alfreda BF Inspektor  wewn. 108; 8
Szczygieł Wojciech Zastępca Wójta Zastępca Wójta  wewn. 125; 25
Szyndler Aldona BF Podinspektor wewn. 110 10
Toporowicz Jadwiga BF Inspektor  wewn. 111; 11
Wachowiec Agnieszka SA Inspektor  wewn. 116; 16
Wardak Anna SA Podinspektor wewn. 127 127
Wiśniewska Iwona BF Inspektor  wewn. 111; 11
Zacharska Katarzyna GP Podinspektor  wewn. 136; 36
Zbucka Beata SA Z-ca kierownika  wewn. 131; 31
Zemło Anna USC Kierownik  wewn. 172; 3 A

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 21 59

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Alikowska Anna Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Kachniarz Emilia Podinspektor  wewn. 119; 19
Cieślak Małgorzata Specjalista pracy socjalnej  wewn. 152; 17A
Gątarz Ilona Inspektor  wewn. 154; 18
Janaszek Anna Specjalista pracy socjalnej  wewn. 152; 17A
Mikusek Justyna Inspektor  wewn. 119; 19
Koprowska Justyna Podinspektor  wewn. 119; 19
Muszyńska Maria  Pracownik socjalny  wewn. 114; 14
Piwowarek Marcin Główny księgowy  wewn. 155; 18
Pływacz Paweł Inspektor  wewn. 120; 20
Rola Ilona Podinspektor  wewn. 120; 20
Rosłoń-Oskroba Anna Pracownik socjalny  wewn. 114; 114
Sałata Barbara Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Stolarczyk Justyna Podinspektor  wewn. 120; 20
Świderska Ewa Specjalista pracy socjalnej  wewn. 151; 17
Tymon Adam Kierownik GOPS
Specjalista pracy socjalnej
 wewn. 153; 17B

 

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 40

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Biadun Milena Księgowa wewn. 143 43
Dobrowolski Wojciech informatyk wewn. 144; 44
Goławska Dorota Sekretarka wewn. 145; 45
Janowska Katarzyna Starsza Księgowa wewn. 144; 44
Korczak Natalia Specjalista wewn. 148; 48
Markiewicz Wioletta Starsza księgowa wewn. 144; 44
Ostowski Józef Kierowca wewn. 144; 44
Sadło Katarzyna Specjalista wewn. 148; 48
Sokołowska Magdalena Główna księgowa wewn. 142; 42
Sokołowska Marta Księgowa, młodociani wewn. 143 43
Wiącek Bogdan Dyrektor wewn. 146; 46

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Numer kontaktowy telefonu kom: 530 039 091

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Kamil Zaliwski Dyrektor 530 039 091  

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 30 39

Nazwisko i Imię Stanowisko pracy Numery telefonów Numer pokoju
Zemło Anna Kierownik wewn. 172; 3A
Krukow Bożena Z-ca kierownika wewn. 173; 3B

 

BIBLIOTEKI

Lokalizacje Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie:

filie w Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie

 

Filia Biblioteczna w Dąbiu

kierownik - Henryka Sadło
tel. (025) 6405996,
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00 

Filia Biblioteczna w Aleksandrowie

kierownik - Anna Wąsiewicz
tel. (025) 640 58 72,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Dmininie

kierownik - Renata Niewęgłowska
tel.: (025) 640 52 82,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 10.00 – 18.00,

Filia Biblioteczna w Gręzówce

dyrektor- Martyna Zakrzewska
bibliotekarz- Marta Ponikowska
tel. (025) 7981526,
Dni godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Krynce

kierownik - Danuta Soćko
tel. (025) 6310159,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota,
9.00 – 17.00

Filia Biblioteczna w Strzyżewie

kierownik - Barbara Siemionek
tel. (25) 796 23 74,
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 09.00 – 17.00