mapa strony   |
SmodCMS

Inwestuj z ulgą

Gmina Łuków - grafika

Informacja na temat projektu
pn. „Stworzenie systemu wspierania i promowania
podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”

W latach 2009 – 2010 Gmina Łuków zrealizowała, we współpracy z gminami Tomaszów Lubelski i Janów Lubelski, projekt pod nazwą „Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II „Infrastruktura ekonomiczna”, Działanie 2.4 „Marketing gospodarczy”, schemat B.
Liderem projektu była Gmina Tomaszów Lubelski.

Głównymi celami projektu były:

  • przekazanie potencjalnym inwestorom informacji o atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego i gmin, na obszarze których zostały ustanowione podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Łukowskiej, Janowskiej i Tomaszowskiej jako miejsc atrakcyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne działania prowadzone w ramach projektu obejmowały:

  1. Opracowanie strategii rozwoju i marketingu dla trzech podstref ekonomicznych gmin Łuków, Tomaszów Lubelski i Janów Lubelski.
  2. Stworzenie innowacyjnej wspólnej platformy promocji oraz wymiany informacji i wiedzy w zakresie funkcjonowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim.
  3. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej kampanii informacyjno – promocyjnej promującej oferty inwestycyjne trzech podstref ekonomicznych województwa lubelskiego.

Link do strony internetowej projektu - kliknij

Osobą do kontaktu w sprawie projektu z ramienia Urzędu Gminy Łuków jest:

Edyta Katarzyna Kuć
Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21 – 400 Łuków
tel. (025) 798 24 39 w. 102, 501 493 934
fax: (025) 798 24 39
e-mail:
kuc@lukow.ug.gov.pl

Gmina Łuków - grafika