mapa strony   |
SmodCMS

Remont drogi gminnej w miejscowości Krynka

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

 

Remont drogi gminnej Nr 102349L o długości 1815 m w miejscowości Krynka

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /nabór 2022/

 

Całkowita wartość zadania: 1 133 353,88 zł

Kwota dofinansowania: 566 676,94 zł

Okres realizacji zadania: maj 2022 r. – wrzesień 2022 r.


Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Opis zadania:

Remont drogi gminnej nr 102349L od km 0+808.20 do km 2+623.10 [długość odcinka 1814,90mb] w miejscowości Krynka w gminie Łuków.

Projektowana do remontu droga gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 6.00m od km 0+808,20 do km 2+356,55 oraz 5.50m od km 2+356,55 do km 2+623,10 z poboczami gruntowymi. Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) o łącznej długości 1814,90m. Początek odcinka drogi przewidziano w km 0+808.20 na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną. Koniec odcinka drogi przewidziano w km 2+623,10 na granicy własności Gminy Łuków (teren kolejowy). Na skrzyżowaniu z drogą dojazdową zaprojektowano przejście dla pieszych.

W ramach zadania planuje się remont konstrukcji oraz nawierzchni na krawędziach oraz ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej szerokości 6 m i 5.5 m. Parametry drogi po remoncie:

  •  klasa techniczna drogi – L,

  • kategoria ruchu – KR1,

  • prędkość projektowa 50km/h,

  • jezdna – asfaltowa szer. 6 m/5.5m przekrój daszkowy 2%,

  • pobocza – gruntowe  szer. 0,75m 

W zakres robót budowlanych wchodzą następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa /wymiana konstrukcji na krawędziach drogi/, nawierzchnia z mieszkanki mineralno – bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Gmina Łuków

Gmina Łuków