mapa strony   |
SmodCMS

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

 

Gmina Łuków - garfika

 

F U N D U S Z E   E U R O P E J S K I E   -   P R O G R A M   R E G I O N A L N Y 

 

„Czysta energia w Gminie Łuków I”

 

„Czysta energia w Gminie Łuków II”

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności”

„Czysta energia w Gminie Łuków II”

„Czysta energia w Gminie Łuków II”

 

"AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki"

 

„Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli ”

 

„Czysta energia w Gminie Łuków III”

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności - etap II”