mapa strony   |
SmodCMS

Karta Dużej Rodziny

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALIZACJA - CZERWIEC 2021 R.

Już od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA - 2019 R.

Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogli się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia lub 25 roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój 20.

------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J E   O G Ó L N E

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (KDR), weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznania członkom rodzin wielodzietnych, obok karty tradycyjnej (plastikowej), elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfony. Aplikacja posiada kilka funkcji:

  • rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
  • aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
  • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
  • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Kart w kwocie 9,21 zł.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

  • Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny - kliknij i przeczytaj
  • Druk wniosku oraz załączniki - do pobrania tutaj - kliknij
  • Miejsce składania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój nr 20

 

K A R T A    D U Ż E J    R O D Z I N Y   3 +   G M I N Y    Ł U K Ó W 

 

 

W związku z realizacją Programu „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków, wprowadzonego Uchwałą Nr IX/72/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 czerwca 2015 r., zapraszamy posiadaczy Karty Dużej Rodziny po odbiór ulgowych kart wstępu na pływalnię Delfin w Łukowie, pływalnię krytą Delfinek oraz ulgowych kart wstępu do Kina Łuków.

Rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie karty Dużej Rodziny.

Każda osoba mieszkająca na terenie Gminy Łuków, która posiada Kartę Dużej Rodziny, może za jej okazaniem korzystać z ulg i udogodnień, oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.

______________________________________________________________________________

 

Katalog ulg i rabatów dla mieszkańców Gminy Łuków
posiadaczy Karty Dużej Rodziny

dokument PDF

KLIKNIJ

 

Lista partnerów będzie na bieżąco uaktualniana.

______________________________________________________________________________