mapa strony   |
SmodCMS

Inwestycje

Gmina Łuków - grafika

Inwestycja „Budowa Centrum Kultury w Dąbiu”
zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priotytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

  • Tytuł operacji: „Budowa Centrum Kultury w Dąbiu”
  • Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020
  • Lokalizacja: miejscowość Dąbie, Gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie. Operacja zlokalizowana jest w Dąbiu w odległości 12 km od Łukowa, na działce nr 1479/4 i 1479/5 będącej własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie.
  • Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06.06.2016 r. 

Opis operacji: Zadanie dotyczy budowy obiektu Biblioteki Publicznej stanowiącej Centrum kultury w Dąbiu. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie to biblioteka w której można nie tylko wypożyczyć książkę, ale też skorzystać z Internetu i baz danych, zorganizować zebranie organizacji pozarządowych czy przeprowadzić różnego rodzaju warsztaty. Nowoczesna Biblioteka będzie pełniła funkcję multicentrum gdzie zarówno dzieci jak i dorośli zechcą rozwijać i pogłębiać swoje zdolności, zainteresowania, w oparciu o nasze zasoby multimedialne. Biblioteka wprowadzi nową ofertę dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty dziennikarskie, celem których będzie zapoznanie uczestników z różnymi technikami audio-wizualnymi z wykorzystaniem zakupionej kamery z oprogramowaniem. Obiekt ma stanowić Centrum Kulturalno – oświatowe zawierające przede wszystkim bibliotekę publiczną z zapleczem, z salą widowiskowo – wystawową dla ponad 75 osób, wyposażoną w stoliki i krzesła oraz podwieszany projektor z ekranem projekcyjnym. Projekt zakłada również wyposażenie biblioteki w ergonomiczne meble, 3 stanowiska komputerowe, 10 laptopów dla czytelników z dostępem do Internetu i drukarki, jak i nowoczesne 2 komputery multimedialne dla bibliotekarzy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do prowadzenia elektronicznej ewidencji i udostępniania księgozbioru. Po zakończeniu zadania biblioteka będzie spełniała kryteria Certyfikatu Biblioteka +.

Wartość zadania: 1 134 315,95 PLN . Wielkość dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naturalnego : 848 354,00 PLN

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto