mapa strony   |
SmodCMS

Jak zal ... kopia

 

U P R Z E J M I E   P R O S I M Y   I N T E R E S A N T Ó W

dokonujących wpłat na nasze konto o sprawdzenie czy opłata, którą wnoszą z pewnością dotyczy sprawy właściwej dla Urzędu Gminy Łuków, (na stronie internetowej, którego się znajdują)
czy też Urzędu Miasta Łuków

Dla przykładu na podane poniżej konto

Bank PKO BP S.A. O/Łuków 29 1020 1260 0000 0202 0014 0426 

dokonujemy opłat skarbowych za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, które miały miejsce na terenie Gminy Łuków.

W świetle powyższego osoby urodzone w samym mieście Łuków opłat takich dokonują
na konto właściwe dla Urzędu Miasta Łuków.

W przypadku takim informacji należy szukać na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków pod adresem http://www.lukow.pl lub dzwonić pod numer centrali Urzędu Miasta 025 798 3001

Jeśli nie są Państwo pewni swojego wyboru proszę przed wpłatą skontaktować się z  właściwym USC celem uniknięcia późniejszych procedur wynikających z niepoprawnie dokonanych wpłat a co za tym idzie opóźnień w otrzymywaniu dokumentów.

USC MIASTA ŁUKÓW - 025 798 2905
USC GMINY ŁUKÓW - 025 798 3039

 

Podatki

 

Ewidencja ludności

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Działalność gospodarcza

 

Ochrona środowiska

 

Inwestycje