mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa placu zabaw w miejscowości Szczygły Dolne

Tytuł operacji:

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa placu zabaw w miejscowości Szczygły Dolne”

W miejscowości Szczygły Dolne na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 122 w 2014 roku zrealizowano operację pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa placu zabaw w miejscowości Szczygły Dolne”.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez udostępnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom miejscowości Szczygły Dolne. Wybudowanie obiektu odbyło się systemem zleconym poprzez wyłonienie zewnętrznej firmy, która wykonała zadanie zgodnie z projektem i kosztorysem.

Zakres robót obejmował:

  1. Plac zabaw o nawierzchni trawiastej o powierzchni 300 m2 (do regeneracji) oraz piaszczystej o powierzchni 90m2 w strefie urządzeń o wys. upadkowej pow. 1 m (gr. warstwy 30 cm)
  2. Ogrodzenie dł. 48,7 m: systemowe, panel wys. 1,2 m i cokołem z płytek betonowych gr. 4 cm
  3. Dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej pojedynczej,
  4. Dostarczenie i montaż huśtawki typu "ważka",
  5. Dostarczenie i montaż huśtawki sprężynowej,
  6. Dostarczenie i montaż zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią,
  7. Dostarczenie i montaż ławeczki,
  8. Dostarczenie i montaż tablicy na regulamin,
  9. Dostarczenie i montaż stojaka na rowery,
  10. Dostarczenie i montaż kosza na śmieci.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 02418-6930-UM0344038/14, która została podpisana dnia 25 lipca 2014 roku, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 36.394,90 zł. Koszty kwalifikowalne operacji: 29.589,35 zł. Wartość dofinansowania: 23.671,48 zł.

Dobre praktyki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa placu zabaw w miejscowości Szczygły Dolne – lipiec – październik 2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”