mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa placu zabaw w miejscowości Suleje

Tytuł operacji:

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w miejscowości Suleje”

W miejscowości Suleje na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 653/1 w 2014 roku zrealizowano operację pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w miejscowości Suleje”.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i udostępnienie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej mieszkańcom miejscowości Suleje. Wybudowanie obiektu odbyło się systemem zleconym poprzez wyłonienie zewnętrznej firmy, która wykonała zadanie zgodnie z projektem i kosztorysem.

Zakres robót obejmował:

  1. Plac zabaw o nawierzchni trawiastej o pow.200 m2 (do regeneracji) oraz piaszczystej w strefie urządzeń o wys. upadkowej pow.1 m (gr.warstwy 30 cm) o pow.90 m2
  2. Ogrodzenie dł. 67,2 m z furtką: systemowe, panel wys. 1,2 m z cokołem z płytek betonowych gr. 4 cm
  3. Dostarczenie i montaż ławeczki - metalowa z drewna klejonego
  4. Dostarczenie i montaż kosza na śmieci - poj. 50 l, metalowy
  5. Dostarczenie i montaż tablicy na regulamin
  6. Dostarczenie i montaż stojaka na rowery - metalowy
  7. Dostarczenie i montaż huśtawki pojedynczej
  8. Dostarczenie i montaż huśtawki "ważka"
  9. Dostarczenie i montaż huśtawki sprężynowej
  10. Dostarczenie i montaż zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 02293-6930-UM0344039/14, która została podpisana dnia 17 czerwca 2014 roku, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 38.347,34 zł. Koszty kwalifikowalne operacji: 31.176,70 zł. Wartość dofinansowania: 24.941,36 zł.

Dobre praktyki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa placu zabaw w miejscowości Suleje – lipiec – październik 2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”