mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki

Tytuł operacji:

"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki"

Działanie:

Działanie:4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalizacja:

Miejscowość Gołąbki, gmina Łuków, działka numer 127

Opis operacji:

Planowana operacja zgodna jest z celami LSR i wpisuje się w Cel ogólny 2 tj. Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców oraz przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego LSR 2.1: Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej .Operacja zgodna jest z kryteriami wyboru operacji określonymi przez LGD. Realizowana będzie na obszarze LGD i dotyczy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnych. Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Gołąbki poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności wiejskiej i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Gołąbki.

W ramach operacji wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia zabudowy: 180,01 m2. Powierzchnia użytkowa: 150,90 m2. Kubatura: 829,09 m3.

Prace obejmowały:

 • Roboty ziemne,
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Roboty fundamentowe,
 • Izolacje fundamentów,
 • Roboty murowe,
 • Roboty monolityczne,
 • Konstrukcja dachowa i pokrycie,
 • Roboty wykończeniowe zewnętrzne,
 • Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
 • Roboty posadzkowe,
 • Stolarka okienna i drzwiowa,
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna,
 • Instalacja wodno - kanalizacyjna i centralnego ogrzewania,
 • Instalacja co i wentylacji,
 • Instalacja wewnętrzna gazu,
 • Instalacja elektryczna wewnętrzna świetlicy,
 • Instalacja odgromowa

Zagospodarowanie terenu: - ogrodzenie terenu – 15,5 m - plac utwardzony – 224,1 m2

Wartość: Kwota dofinansowania: 173 900,00. Koszty całkowite: 349 335,55 zł

Umowa o dofinansowanie Nr 00271-6930-UM0330336/11 z dnia 17.02.2012 r.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika