mapa strony   |
SmodCMS

Ważne informacje

U P R Z E J M I E   P R O S I M Y   I N T E R E S A N T Ó W

dokonujących wpłat na nasze konto o sprawdzenie czy opłata, którą wnoszą z pewnością dotyczy sprawy właściwej dla Urzędu Gminy Łuków, (na stronie internetowej, którego się znajdują)
czy też Urzędu Miasta Łuków

Dla przykładu na podane poniżej konto

Konto bankowe właściwe dla Urzędu Gminy Łuków:

NRB 47 9204 0001 0021 3976 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łukowie

dokonujemy opłat skarbowych za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, które miały miejsce na terenie Gminy Łuków.

W świetle powyższego osoby urodzone w samym mieście Łuków opłat takich dokonują
na konto właściwe dla Urzędu Miasta Łuków.

W przypadku takim informacji należy szukać na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków pod adresem http://www.lukow.pl lub dzwonić pod numer centrali Urzędu Miasta 025 798 3001

Jeśli nie są Państwo pewni swojego wyboru proszę przed wpłatą skontaktować się z  właściwym USC celem uniknięcia późniejszych procedur wynikających z niepoprawnie dokonanych wpłat a co za tym idzie opóźnień w otrzymywaniu dokumentów.

USC MIASTA ŁUKÓW - 025 798 2905
USC GMINY ŁUKÓW - 025 798 3039