mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

 

Tytuł operacji:

            „Budowa Centrum Integracji Pokoleń w miejscowości Ryżki”

Działanie:

            Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lokalizacja:

            miejscowość Ryżki, Gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie

Operacja zlokalizowana jest w Ryżkach w odległości 3 km od Łukowa, na działkach 2435, 2436, 2437, 3438, 3439  będących własnością Gminy Łuków, które zlokalizowane są przy asfaltowej drodze gminnej Ryżki – Sięciaszka Druga.

Opis operacji:

            Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Ryżki poprzez budowę budynku Centrum Integracji Pokoleń. Realizacja tej operacji stworzy warunki do organizacji zebrań wiejskich, szkoleń, spotkań tematycznych, rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów współczesności. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez  zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Projekt wpisuje się w cele PROW i działania "Odnowa i rozwój wsi", jest zgodny z zapisami Planu Odnowy Miejscowości Ryżki na lata 2007-2013

W ramach operacji  planuje się wybudowanie budynku Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( wewnętrzne instalacje wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne). Powierzchnia zabudowy: 368,74 m2  Powierzchnia użytkowa: 407,75 m2  Kubatura: 2611,07m3

W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane:

I. Branża budowlana

1. Roboty ziemne

2. Fundamenty i ławy fundamentowe

3. Ściany nadziemia

4. Konstrukcja

5. Dach

6.Izolacje

7. Stolarka okienna i drzwiowa

8.Posadzki i podłoża

9. Tynki i okładziny wewnętrzne

10. Roboty malarskie

11.Elewacja i elementy zewnętrzne

II. Branża elektryczna

  1. Instalacja elektryczna

III. Branża sanitarna

  1. Instalacja grzewcza
  2. Wentylacja mechaniczna
  3. Kotłownia gazowa
  4. Instalacja wodno-kanalizacyjna
  5. Instalacje termiczne
  6. Roboty poinstalacyjne
  7. Instalacja gazowa
  8. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne (roboty ziemne, roboty montażowe)

 

Całkowita wartość operacji: 884 791,91PLN  .

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW:460 930 PLN