mapa strony   |
SmodCMS

Wagram

Konsekwencja i praca społeczna mieszkańców, doprowadziła do powstania na Wagramie  świetlicy wiejskiej. Powstała ona w starym budynku udostępnionym przez jednego z mieszkańców, a wyremontowanym czynem społecznym. Od tego czasu mieszkańcy mają miejsce, w którym mogą się spotkać, ale również skorzystać z komputera, z siłowni, a dzieci i młodzież odrobić lekcje korzystając ze zgromadzonych w świetlicy pomocy edukacyjnych. Jedną ze ścian świetlicy zdobi obraz przedstawiający dworek, jaki kiedyś istniał na Wagramie.

Gmina Łuków - grafika

Świetlica wiejska

Gmina Łuków - grafika

Świetlica wiejska

Dzięki inicjatywie mieszkańców udało się na Wagramie podłączyć Internet. Obecnie ok. 60 % mieszkańców korzysta z Internetu.

Mieszkańcy Wagramu są bardzo aktywni, chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju inicjatywach organizowanych na terenie gminy oraz miasta. Dwukrotnie uczestniczyli w konkursie wieńców dożynkowych, raz w konkursie gminnym na świetlice wiejskie, organizowali stoisko promocyjne miejscowości podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, podczas imprezy organizowanej na zakończenie lata w Łukowie, czy Festynu Sołeckiego. Organizują także sołeckie imprezy dla dzieci z okazji dnia dziecka czy zakończenia lata.

Gmina Łuków - grafika

Na festynie podczas "Dnia Sołtysa" w 2009 roku

Gmina Łuków - grafika

Na festynie podczas "Dnia Sołtysa" w 2009 roku

Gmina Łuków - grafika

Festyn z okazji "Dnia Dziecka"

Gmina Łuków - grafika

Festyn z okazji "Dnia Dziecka"

Gmina Łuków - grafika

Festyn z okazji "Dnia Dziecka"

Mieszkańcy dbają również o kształtowanie ładu przestrzennego w miejscowości. Przykładem tego jest nowy przystanek autobusowy w miejscowości, który sfinansowany wprawdzie został z budżetu Gminy, ale którego fundamenty wykonali mieszkańcy czynem społecznym. Innymi przykładami są tablice ogłoszeń wykonane w całości przez mieszkańców oraz kosze na śmieci.