mapa strony   |
SmodCMS

Suchocin

Mieszkańcy Suchocina aktywnie włączyli się do remontu świetlicy wiejskiej przeprowadzonego przez Urząd Gminy w 2006 r. oraz do zagospodarowania placu wokół świetlicy. W ramach remontu świetlicy zostały wykonane następujące prace: zostały wymienione okna, wylana posadzka, ułożone płytki, wymienione oświetlenie, na zapleczu kuchennym został zamontowany boiler na ciepłą wodę. Przy świetlicy wyrównano teren równiarką i wykonano boiska do gry w piłkę nożną oraz do gry w piłkę siatkową. Część materiałów na boiska została sfinansowana z funduszu wiejskiego, część przez prywatnego sponsora.

Gmina Łuków - grafika

Mieszkańcy sami wykonali tablicę ogłoszeń.

Poza pracami porządkowymi i remontowymi, podnoszącymi estetykę miejscowości, mieszkańcy każdego roku podejmują działania o charakterze religijnym oraz integrującym lokalną społeczność. Należy do nich np. uroczystość z okazji poświęcenia pól, kiedy mieszkańcy wspólnie przygotowują ołtarz oraz przydrożne krzyże. Innym przykładem działań integracyjnych jest festyn rodzinny pod nazwą „Sami swoi” organizowany z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej i przy współudziale sponsorów.