mapa strony   |
SmodCMS

Jeziory

 

W Jeziorach wszelkie inicjatywy społeczne mieszkańców prowadzone są w oparciu o świetlicę wiejską, której generalny remont został przeprowadzony w 2001 r. przez Urząd Gminy. Mieszkańcy Jezior zaś we własnym zakresie zagospodarowali plac wokół świetlicy. Polegało to na zerwaniu trelinki, wywiezieniu terenu żwirem i ponownym jej ułożeniu, posianiu trawy, posadzeniu krzewów, przygotowaniu miejsca pod kontener na śmieci oraz zainstalowaniu koszy do gry w piłkę. W 2009 r. mieszkańcy czynem społecznym ogrodzili plac świetlicy oraz zakupili grzejniki do świetlicy. W wyremontowanej i dobrze wyposażonej świetlicy mieszkańcy zaczęli organizować spotkania i zabawy integracyjne np. spotkania z okazji dnia kobiet, bale sylwestrowe, karnawałowe, ostatkowe, prywatki. Poza tym świetlica jest wynajmowana na okolicznościowe uroczystości rodzinne. Dochód z wynajmu został przeznaczony na kompleksowe wyposażenie kuchni w zastawę na 100 osób oraz na zakup stołu bilardowego, z którego mieszkańcy chętnie korzystają. Inicjatorem wielu z wymienionych przedsięwzięć jest Stowarzyszenie Przyjaznych Wsi Jeziory i Podgaj powstałe w 2009 r.