mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

 

Projekt współfinansowany w ramach działania 321 „Podstawowe Usługi dl Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013

 

Dnia 14 grudnia 2009 roku w Lublinie została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 operacji pod nazwą Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz warunkach określonych w umowie, przyznano pomoc w wysokości 4 000 000,00 zł co stanowi blisko 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Łączna wartość inwestycji wynosi 10 056 427,87 zł brutto.

Realizację inwestycji przewidziano w dwóch etapach:

  • pierwszy w 2010 roku
  • drugi w 2011 roku

Zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu zostanie wykonane:

  • w I etapie 362 sztuki zagrodowych oczyszczalni ścieków w 20 miejscowościach Gminy Łuków,
  • w II etap przewiduje do realizacji 325 sztuk w 11 gminnych miejscowościach,

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania pn.:„Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łuków” została firma „AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żegańska 1, 04 – 713 Warszawa. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana dnia 9 lipca 2010 roku.