mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

KALENDARIUM

25 sierpnia 2009 r.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na realizację operacji pn. ” Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dmininie”.
Beneficjentowi została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, pomoc w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

27 października 2009 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dmininie”, na Wykonawcę została wybrana:

Firma Remontowo – Budowlana „MARK GIPS”
Gerard Marek Łukaszewski
z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Warszawska 9

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 04 listopada 2009 r.

Termin zakończenia prac budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

  • etap I - do dnia 31 maja 2010 r.,
  • etap II – do dnia 15 października 2010 r.

 

W dniu 08 czerwca 2010 r. odbył się odbiór Etapu I  wykonanych robotów budowlanych w ramach umowy na wykonanie zadania: „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dmininie”.

Wykonawca w ramach Etapu I inwestycji wykonał:

  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Fundamenty
  4. Ściany, kominy, ścianki działowe
  5. Elementy konstrukcyjne
  6. Stropy
  7. Konstrukcja i pokrycie dachu.

Całość robót oceniono pozytywnie. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót.

Zakończenie  Etapu II  inwestycji planowana jest na  październik 2010 r.