mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Lokalizacja: miejscowość Dminin, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie
Tytuł operacji: „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dmininie”
Opis operacji: Celem głównym projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Dminin.

Projekt przyczyni się do:

 • poprawy warunków dostępu do wiedzy, życia towarzyskiego, zabawy i aktywności społecznej poprzez połączenie biblioteki ze świetlicą wiejską;
 • stworzy warunki dla łatwiejszego dostępu do informacji poprzez utworzenie czytelni internetowej;
 • utworzy warunki do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych;
 • poprawy warunków lokalowych poprzez wybudowanie pochylni schodów ułatwiającej korzystnie z obiektu przez osoby niepełnosprawne i starsze;
 • stworzy możliwości tworzenia tematycznych szkoleń i kursów m.in. w zakresie działalności gospodarczej, wykorzystania unijnych środków pomocowych dla wsi i rolnictwa oraz organizowania prelekcji, kursów m.in. w zakresie pieczenia ciast, szycia, układania bukietów itp.

Projekt zgodny jest z celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i celem Działania „Odnowa i rozwój wsi”, a w szczególności będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Przedmiotowa operacja stanowi pierwszy etap w utworzeniu Centrum Kultury i Rekreacji w Dmininie. Docelowo zagospodarowane zostaną działki nr 425/5, 425/2, 425/3 w miejscowości Dminin.
Zgodnie z zapisami w Planie Odnowy Miejscowości Dminin na lata 2009-2015 w kolejnych latach zostaną wykonane: remont remizy strażackiej, zagospodarowanie placu wokół świetlicy i remizy, budowa kompleksu boisk sportowych.

Zakres rzeczowy:
Obszar przeznaczony pod rozbudowę i modernizację budynku świetlicy wiejskiej stanowi działka nr geod. 425/3 zabudowana budynkiem świetlicy z oczyszczalnią ścieków, częściowym ogrodzeniem terenu oraz przeznaczonymi do rozbiórki: studnią, ubikacjami, zbiornikami na ścieki sanitarne.
Teren objęty projektem posiada dostęp do drogi powiatowej Nr 1320 L Dminin – Rzymy –Rzymki - Hanna od strony północnej oraz do drogi gminnej Nr 102343 L Dminin – gr. gminy Ulan Majorat /Klębów/ od strony wschodniej.
Projekt obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz rozbudowę od strony zachodniej o pomieszczenia biblioteki wraz z zapleczem sanitarnym.
Łączna powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie będzie wynosiła 321,33 m2 .

Stan po rozbudowie i modernizacji:

 1. Hall – 21,89 m2
 2. Świetlica – 53,37 m2
 3. pomieszczenie porządkowe – 2,80 m2
 4. Szatnia – 14,88 m2
 5. Magazyn – 12,10 m2
 6. Wiatrołap – 18,25 m2
 7. WC dla niepełnosprawnych – 3,98 m2
 8. Pomieszczenie gospodarcze – 2,24 m2
 9. Przedsionek WC – 2,24 m2
 10. WC – 1,86 m2
 11. Pomieszczenie socjalne – 5,43 m2
 12. Biblioteka z czytelnią – 85,10 m2
 13. Przedsionek – 2,40 m2
 14. Wiatrołap – 3,12 m2
 15. Zaplecze biblioteki – 8,35 m2
 16. Kotłownia – 5,65 m2

W ramach projektu zostaną wykonane:

 • roboty rozbiórkowe – 136,06 m3
 • roboty ziemne – 177,57 m3
 • fundamenty – 19,94 m3
 • ściany, kominy, ścianki działowe – 257,29 m2 / 12,29 m3
 • elementy konstrukcyjne – 6,88 m3
 • stropy - 168,65 m2
 • konstrukcja i pokrycie dachu – 400,69 m2
 • podłoża i posadzki – 208,57 m3
 • tynki wewnętrzne, roboty malarskie – 1005,85 m2
 • stolarka okienna i drzwiowa – 30 szt.
 • elewacja – 281,04 m2
 • pochylnia i schody zewnętrzne – 60,65 m2
 • opaska przy budynku – 33,98 m2
 • instalacja elektryczna – 1 kpl.
 • instalacja sanitarna – 1 kpl.

Całkowita wartość projektu: 603 379,66 zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 370 930,00 zł.