mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Lokalizacja: miejscowość Aleksandrów, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie
Tytuł operacji: „Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie””
Opis operacji: Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Aleksandrowa. Projekt utworzy możliwości do rozwoju fizycznego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, a także utworzy warunki do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.
Projekt zgodny jest z celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i celem Działania „Odnowa i rozwój wsi”, a w szczególności będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
W ramach projektu zostaną wykonane:

 1. bieżnia prosta – nawierzchnia kortowa o powierzchni – 474,26 m2,
 2. zeskocznia do skoku w dal – dół z piachem – 23,12 m2,
 3. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na którym zorganizowane zostaną:
  • boisko do gry w mini piłkę nożną – o powierzchni 800 m2
  • boisko do gry w piłkę ręczną - o powierzchni 800 m2
  • boisko do gry w piłkę koszykową - o powierzchni 420 m2
  • kort do gry w tenisa ziemnego - o powierzchni 260,76 m2
 4. boisko do piłki siatkowej plażowej – o powierzchni 313,78 m2,
 5. boisko do piłki nożnej – o powierzchni 2600 m2,
 6. piłkochwyty – 322,5 m,
 7. ogrodzenie kompleksu boisk – 131 m,
 8. zjazd – 47,32 m2,
 9. wykonanie przyłącza wodociągowego – Ø40 – 218 m; Ø32- 43 m,
 10. wykonanie oświetlenia boisk (przyłącze energetyczne, słupy oświetleniowe – 4 szt.)

Całkowita wartość projektu: 732 456,97zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 451 768,00 zł.