mapa strony   |
SmodCMS

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Gmina Łuków - grafika                           P R O W  -  P R O G R A M  R O Z W O J U  O B S Z A R Ó W   W I E J S K I C H
 

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn, Gmina Łuków”

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom”

 

„Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie”

„Centrum Etnograficzno - Wypoczynkowe wsi Kownatki”

 

„Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego „Amonit” – etap II”