mapa strony   |
SmodCMS

Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1

  1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (zgodnie z niniejszą instrukcją), przez osobę ubiegającą się o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą: dowód osobisty, decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej,  również numer statystyczny REGON konieczny również przy rejestracji powtórnej (np. rejestracja drugi raz)
  2. Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany przedsiębiorcy w Urzędzie Statystycznym.

 

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12,  Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości (pokój nr 35)

Osoby/osoba odpowiedzialna:
Stanisław Siemionek – Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości

Telefon informacyjny:
(025) 798 24 39; wew. 135

E-mail informacyjny:
gip@lukow.ug.gov.pl

Godziny pracy:
Jak godziny pracy Urzędu (zobacz podstronę Kontakt z menu głównego)

Czas oczekiwania na załatwienie:

Zgodnie z ustawą Swobodzie Działalności Gospodarczej


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
złożony przez przedsiębiorcę wniosek o wpis, zmianę wpisu, zaiweszenie i wznowienie oraz wykreślenie działalności przetwarzany jest na wersję elektroniczną najpóźniej 1 dzień roboczy po złożeniu wniosku

Opłaty administracyjne:
Brak

Opłaty skarbowe:
brak

Podstawy prawne:

  • Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku.

Tryb odwoławczy:

brak

Uwagi:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po dniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.