mapa strony   |
SmodCMS

Role

Inicjatywą zrealizowaną w miejscowości Role jest renowacja (ukończona z powodzeniem) zabytkowej kapliczki z pocz. XX w. Była ona finansowana ze środków zewnętrznych – Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Kultura Bliska”.
Godnym podkreślenia jest fakt, że projekt obejmował nie tylko remont kapliczki, ale również zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia poprzez ułożenie kostki, posadzenie roślin ozdobnych, wykonanie ogrodzenia.
Przedsięwzięcie przyczyniło się nie tylko do uratowania cennego zabytku, ale również istotnie wpłynęło na estetykę miejscowości, i co ważne – na początki integracji mieszkańców.
Projekt został zrealizowany dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowej szkoły, Rady Sołeckiej oraz istotnemu wkładowi pracy społecznej mieszkańców miejscowości.

Gmina Łuków - grafika

Kapliczka przed remontem

Gmina Łuków - grafika

Mieszkańcy przy pracy

Gmina Łuków - grafika