mapa strony   |
SmodCMS

Galeria foto

 

Tablica informacyjna w terenie

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

 TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Podpisanie umowy - 01.10.2009 r.

W dniu 1 października 2009 r. Gmina Łuków podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „MEL - KAN” Kazimierz Jakubiak na realizację zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – etap I – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telefonicznej”.
Roboty budowlane obejmować będą uzbrojenie terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową długości 1866 m, sieć kanalizacyjną długości 1593 m oraz 1168,5 m kanalizacji telefonicznej.
Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę to 15 grudnia 2009 r.

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Przedstawiciele inwestora i wykonawcy przed podpisaniem umowy

 TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Przedstawiciel wykonawcy - Kazimierz Jakubiak - P.U.H. MEL-KAN

 TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Przedstawiciel inwestora - Alina Baka - Skarbnik Gminy Łuków

 TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Przedstawiciel inwestora - Marek Tyszko inspektor nadzoru

 


Rozpoczęcie I etapu prac 07.10.2009 r.

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto


Rozpoczęcie II etapu prac 04.05.2010 r.

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

 

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

maj 2010

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

lipiec 2010

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Podbudowa i część nawierzchni z kostki brukowej

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Wykonana nawierzchnia na drodze wewnetrznej

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

Oświetlenie drogowe

TSSE EURO – PARK WISŁOSAN - foto

maj 2011

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi

Etap 3 - odwodnienie (stan na dzień 31 maja 2011 r.)

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi

Gmina Łuków - przetargi