mapa strony   |
SmodCMS

Współpraca

W oparciu o utworzone porozumienie partnerskie w zakresie współpracy w rozwijaniu, krzewieniu i popularyzacji kultury, oświaty i wychowania przez sztukę w Gminie Łuków z dnia 04.12.2013 roku oraz na podstawie rozesłanych ankiet do sołtysów w odniesieniu do współpracy i koordynowania działań w zakresie rozwoju życia kulturalnego w sołectwach Gminy Łuków z dnia 08.01.2014 roku, swój akces tworzenia i rozwijania kulturalnego wizerunku Gminy Łuków przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i jego wsparciu organizacyjnym i finansowo-rzeczowym wyraziły poniżej wymienione podmioty.

nazwa, rodzaj podmiotu organizacyjnego

miejscowość

KGW i Zespół „Jagódki” z Żdżar

Żdżary

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Żdżarzanie”

Żdżary

Sołectwo Żdżary

Żdżary

KGW „Niezapominajki” i Sołectwo Dminin

Dminin

KGW Gołąbki

Gołąbki

KGW Zalesie - Zespół Ludowy „Zalesianki i Sołectwo Zalesie

Zalesie

Klub Młodych Duchem

Sięciaszka Pierwsza

Sołectwo Świdry

Świdry

KGW Gręzówka i Zespół „Kumpele”

Gręzówka

KGW Gołaszynianki

Gołaszyn

Sołectwo Karwacz

Karwacz

Sołectwo Łazy

Łazy

OSP Gołaszyn

Gołaszyn

Sołectwo Dąbie

Dąbie

Sołectwo Strzyżew

Strzyżew

Sołectwo Czerśl

Czerśl

Sołectwo Zarzecz Łukowski

Zarzecz Łukowski

Sołectwo Ryżki

Ryżki

Sołectwo Turze Rogi

Turze Rogi

Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju wsi Krynka i Sołectwo Krynka

Krynka

Zachęcamy nadal do podjęcia wspólnych działań  w sferze kultury  ze strony tych organizacji, stowarzyszeń ,sołectw i nieformalnych grup aktywności społecznej, które  jeszcze  nie  podjęły współpracy z naszą instytucją kultury.