mapa strony   |
SmodCMS

Wizja i misja GOK

MISJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁUKOWIE

Wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie  budowany jest na wartościach , którymi są:

transparentność przejawiana poprzez rzetelną i aktualną informację w zakresie prawno-organizacyjnej i programowej działalności instytucji kultury ,

kreatywność w działaniach i zamierzeniach programowych w rozwijaniu różnorodnych form zagospodarowywania czasu wolnego, organizacji zajęć, sekcji i klubów zainteresowań  oraz przeprowadzania imprez kulturalnych, edukacyjno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych dla  dzieci ,młodzieży i dla dorosłych .

otwartość na podejmowane inicjatywy kulturalne, oświatowe ,rekreacyjno-relaksacyjne przez lokalne  środowisko ,wspieranie je pomocą i opieką merytoryczno-organizacyjną.

WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁUKOWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie będzie stwarzał możliwości poszerzania intelektu i pogłębiania wrażliwości oraz rozwijania umiejętności, aktywności i twórczej postawy. Udział w zajęciach i imprezach  kulturalnych uczyć i kształtować będzie zasad tolerancji, poszanowania i rozumienia innych.

Gminny Ośrodek Kultury będzie miejscem otwartym dla wszystkich, gdzie każdy będzie akceptowany i ważny poprzez swoją twórczość kulturalną i intelektualną, promującą i nobilitującą Gminę Łuków na mapie kulturalnej regionu i kraju. W programie działalności Gminnego Ośrodka Kultury znajdzie swoje miejsce zarówno to co lokalne jak i to co globalne, co uniwersalne i co jednostkowe  a także  to co tradycyjne i to co nowoczesne. Takie działania będą gwarantować rozwijanie świadomości w poszanowaniu dumy z „kultury swojej małej ojczyzny” a ich przewodnim mottem będą słowa Jana Pawła II

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy pozostanie-jak u dobrego gospodarza-miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”
oraz
„Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy-i człowiek przez nią tworzy siebie.”

 

Wersja do druku