mapa strony   |
SmodCMS

Amatorski Ruch Artystyczny Gminy Łuków

Zespół Wokalny "Jagódki" z Żdżar

„Jagódki „ze Żdżar zadebiutowały w 2008 roku.

Kierownikiem zespołu jest pani Elżbieta Dynek.

W 2011 roku w ramach projektu PROW 2007-2013 zakupiono dla zespołu stroje.

W ciągu roku zespół bierze udział w licznych imprezach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych

W 2018 roku Zespół „Jagódki” obchodził swój jubileusz: 10- lecia powstania.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespół Ludowy „Zalesianki” z Zalesia

Zespół Ludowy „Zalesianki” powstał w 2010 roku ,założony przez Panie Janinę Krasuską i Marię Zalewską. Akompaniatorem zespołu jest Pan Przemysław Nurzyński. „Zalesianki” występują w licznych imprezach kulturalnych i konkursach folklorysty

cznych zarówno o charakterze lokalnym jak i powiatowym , wojewódzkim i międzynarodowym.

W 2020 roku Zespół „Zalesianki” obchodził swój jubileusz 10-leciq działalności  i otrzymał dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespól wokalny „Kumpele” z Gręzówki

Zespół Wokalny „Kumpele” powstał z inicjatywy Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce p. Beaty Pochman, która jest jego kierownikiem. Zespół należy do struktury organizacyjnej amatorskiego ruchu artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie od m-ca lutego 2014 r. 

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespół wokalny „Niezapominajki” z Dminina

Zespół powstał w lutym 2014 roku i rozpoczął swoją działalność z inicjatywy i zaangażowania p. Bogumiły Rozwadowskiej. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie.

W 2019 roku zespół obchodził swój jubileusz 5-lecia działalności  i otrzymał dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Gminy Łuków

Zespół został powołany do życia  w lutym 2014 roku. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie .W m-cu grudniu 2014 roku w ramach PROW 2007-2013  dzieci  otrzymały  stroje podlaskie.

W 2019 roku zespół obchodził swój jubileusz: 5-lecia działalności  i otrzymał dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Wersja do druku