mapa strony   |
SmodCMS

 

Pomóżmy UKE określić zapotrzebowanie na usługi dostępu do internetu ...

Drodzy mieszkańcy Gminy Łuków !!!

Lubelski Urząd Wojewódzki w związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE), pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych na temat użytkowników nie posiadających/posiadających dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłat~ niższą niż cena rynkowa Internetu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet pozwalających na zidentyfikowanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej lub jej brak. Dane pozwolą na uzupełnienie map pokrycia i pomoże UKE w lepszym/dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez zidentyfikowanie miejsc/lokalizacji/obszarów, gdzie istnieje niezaspokojony popyt na ww. usługi telekomunikacyjne. 

Dane podażowe w zakresie świadczenia tych usług na danym obszarze będą dostępne w ramach map inwentaryzacyjnych dostępnych na stronie UKE pod adresem:

http://www.uke.aov.pl/ukelindex.isp?place=Lead24&news cat id=450&news id= 8080&lavout=8&paae=text

Obecny stan na terenie naszej gminy (wyselekcjonowano z powyższej lokalizacji) wygląda następująco:

1/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

2/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

3/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

4/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

5/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

6/ Dokument źródłowy PDF - kliknij

Gmina Łuków

Gmina Łuków

7/ Infrastruktura

Gmina Łuków

Wymienione powyżej ankiety dla poszczególnych obszarów można wypełnić
TUTAJ - KLIKNIJ

Można także skorzystać z elektornicznej wersji ankiety MS Word
POBIERZ - KLIKNIJ
i przesłać:

 • listownie na adres:
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
   Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego,
   ul. Kasprzaka 18/20,
   01-211 Warszawa 
 • drogą elektroniczną - mailem na adres:

Każda wypełniona i przesłana do UKE ankieta (czy to na piśmie, czy też w formie elektronicznej), zawierająca informacje o zapotrzebowaniu na wspomniane powyżej usługi, znajdzie swoje odzwierciedlenie w mapach popytu i bądzie stanowiła cenną informacje o obszarach, gdzie popyt na te usługi istnieje i - pomimo dynamicznie rozwijającego sią z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego - jest on w dalszym ciągu niezaspokojony. W przypadku pytań i wątpliwości proszą kontaktować sią z pracownikami Urządu Komunikacji Elektronicznej pod numerem: (22) 5349 182

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż przekazane dane w niniejszym zakresie zostaną ująte w mapach do końca IV kwartału br. i udostąpnione na stronie UKE

Opublikowano dnia: 2012-10-09 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów