mapa strony   |
SmodCMS

Regulamin GBP

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁUKOWIE

 

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  2. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie
 4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na   przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest biblioteka. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 7 książek na okres 30 dni.
 2. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innego czytelnika.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej  wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania  zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz.
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, płaci karę w wysokości 10 zł.
 4. Biblioteka może dochodzić roszczeń wynikających z nieterminowego zwrotu książek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.