mapa strony   |
SmodCMS

Energetyka

 Przez Gminę Łuków przebiegają tranzytowo trzy jednotorowe, napowietrzne linie wysokiego napięcia 110 kV o relacjach: Kozienice – Stoczek Łukowski – Łuków, Łuków – Międzyrzec Podlaski i Łuków – Radzyń Podlaski. Zasilają one stację transformująco – rozdzielczą 110/30/15 kV znajdującą się na terenie miasta Łuków.
Stan techniczny sieci energetycznej w poszczególnych wsiach gminy jest zróżnicowany.

Wersja do druku