mapa strony   |
SmodCMS

Gazociągi

Systematycznie wzrasta w gminie ilość wsi podłączonych do sieci gazu ziemnego. W ostatnich latach wybudowano 33.8 km sieci gazowej w 12 wsiach (Łazy, Jeziory, Gołąbki, Dminin, Gołaszyn, Ryżki, Czerśl, Gręzówka, Podgaj, Wólka Świątkowa, Krynka, Role), do której podłączono 483 gospodarstwa. Przez gminę i miasto Łuków przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Gończyce-Łuków-Siedlce. Wsie Łazy, Jeziory, Gołąbki i Dminin zasilane są w gaz z miejskiej sieci gazowej poprzez stację redukcyjno-pomiarową w Łukowie. Niezależnie od miejskiej, stacje redukcyjno-pomiarowe działają w miejscowościach Gołaszyn (zasila wieś Gołaszyn ), Ryżki (zasila wsie Ryżki i Czerśl ) oraz Gręzówka (zasila wieś Gręzówkę ). Istnieje możliwość podłączenia do tych stacji kolejnych miejscowości.

Wersja do druku