mapa strony   |
SmodCMS

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ryżki. W latach 2004-2006 Gmina Łuków zrealizowala zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Ryżkach, Czerśli i Sięciaszce Drugiej”. Bezpośrednim efektem inwestycji jest wybudowana nowoczesna oczyszczalna ścieków w Ryżkach, zwiększająca przepustowość do 200 m3 /dobę oraz sieć kanalizacyjna o długości 14 373,5 m w miejscowościach: Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga (całkowita długość sieci kanalizacyjnej Gminy Łuków wynosi 35 450 m do sieci podłączonych jest 633 gospodarstw)

Sieć kanalizacyjna wsi Łazy podłączona jest do oczyszczalni ścieków miasta Łuków. 

Ponadto na terenie gminy w roku:

 • 1997 w ramach pilotażowego programu Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę w 4 miejscowościach (Jadwisin, Dminin, Gołąbki i Rzymy Rzymki) wybudowano 68 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 • 2005 zrealizowała także zadanie pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków". Zadanie obejmowało wybudowanie 208 oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach:
  • Aleksandrów,
  • Czerśl,
  • Dminin,
  • Gołaszyn,
  • Gołąbki,
  • Jadwisin,
  • Jeziory,
  • Klimki,
  • Krynka,
  • Malcanów,
  • Rzymy Las,
  • Rrzymy Rzymki,
  • Suchocin,
  • Role,
  • Zalesie,
  • Żdżary.
 • 2010 - po uzyskaniu dofianansowania na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków". wykonano 363 szt. (w 20 miejscowościach). Kolejne 285 (w 11 miejscowościach)  zostanie wykonane w roku 2011.

Obecnie na terenie Gminy Łuków pracuje 916 indywidualne oczyszczalnie ścieków (stan na dzień 31.12.2014 roku) wykonane przy udziale środków unijnych oraz własnych samorządu.

Zgodnie z „wariantem B” Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Łuków (Program tutaj) planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gręzówka, Ławki Gołaszyn, Krynka, Wólka Świątkowa, Role, Suleje, Świdry, Dąbie, Sięciaszka Pierwsza, Zalesie z rzutem ścieków do oczyszczalni w mieście Łuków. Program gospodarki ściekowej przewiduje budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach oraz w wioskach o zabudowie kolonijnej.

Wersja do druku