mapa strony   |
SmodCMS

Wodociągi

Sieć wodociągowa o długości 203,30 km (stan na 31.12.2014r.) została doprowadzona do wszystkich 36 sołectw gminy. Gmina posiada aktualnie 6 ujęć wody, do których podłączono 4393 posesje.
Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje 6 stacji uzdatniania wody o różnym zasięgu i wydajności. Również wykorzystanie możliwości poszczególnych stacji jest zróżnicowane. Realizacja programu rozbudowy i modernizacji wodociągów zakłada: zaopatrzenie w dobrą wodę pitną wszystkich odbiorców, poprawę ciągłości i niezawodności oraz obniżenie kosztów dostaw wody. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci wodociągowej polegająca na spięciu wszystkich istniejących wodociągów oraz doprowadzenie przy tym wody do gospodarstw o zabudowie kolonijnej.
Stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry. Budowę wodociągów na terenie gminy rozpoczęto w 1985 roku (Szczygły Górne) i realizowano do roku 1995 (Turze Rogi).

Lp. Miejscowość lokalizacji Wydajność na dobę Zasilane miejscowości
1 Szczygły Górne 2640 m3 Szczygły Górne, Szczygły Dolne, Świdry
2 Gołaszyn 540 m3 Gołaszyn, Ławki
Gręzówka 1224 m3 Gręzówka, Klimki, Biardy
4 Sięciaszka Druga 3456 m3 Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Dąbie, Zalesie, Żdżary, Ryżki, Czerśl
Malcanów 1296 m3 Malcanów, Jadwisin, Gołąbki, Jeziory, Dminin, Rzymy-Rzymki
6 Turze Rogi 3864 m3 Turze Rogi, Łazy, Aleksandrów, Strzyżew, Zarzecz Łukowski, Kownatki, Suleje, Role, Wólka Świątkowa, Rzymy-Las, Suchocin, Wagram, Karwacz

Taryfy 2015 - woda i scieki

Wersja do druku