mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

Gmina Łuków - grafika

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 18.467 osób (stan na 30.09.2022 r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Usywamy azbest

Zgoda na kontakt elektroniczny

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

   

Film promocyjny
Film promocyjny
Baza Danych o OdpadachBaza Danych o OdpadachWspieraj Seniora

  

Zgoda na kontakt elektroniczny

 

Plan Lokalnych Inicjatyw kulturalnych

 

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

CEIDG - Gmina Łuków

 

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

MPZP- studium

Narodowy Spis Powszechny 2021 - Gmina Łuków

 

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika Gmina Łuków - grafika Gmina Łuków - grafika

 

 

Sesje Rady Gminy Łuków

Spacer Wirtualny - Gmina Łuków

 

OSIR
 

System Gospodarki Odpadami

 

CEIDG - Gmina Łuków

 

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

 

  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

Uwaga - zasady wycinki drzew

Karta Dużej Rodziny

Usuwamy azbest bezpłatnie   

500+  

Bezpłatna pomoc prawna

Teraz Pora na Seniora

Lokalna Grupa Działania

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

 

Planowe wyłączenia - wybierz O/Warszawa - RE Siedlce Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień Badania jakości wody Pogoda
Biuletyn Informacji Publicznej Trafione Inwestycje - Podstrefa Łuków Dziennik Ustaw Monitor Polski