mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

Film promocyjny

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 18.395 osób (stan na 30.09.2020 r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Tu nas znajdziesz:

Spacer Wirtualny - Gmina Łuków

   

Film promocyjnyBaza Danych o OdpadachBaza Danych o OdpadachWspieraj Seniora

  

Plan Lokalnych Inicjatyw kulturalnych

System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

MPZP- studium

 

Co się u nas dzieje - aktualności w działach (ostatni wpis z dnia):

Sesje Rady Gminy Łuków

 

System Gospodarki Odpadami

Spis Rolny 2020 - Gmina Łuków

CEIDG - Gmina Łuków

 

  2020-10-28 2020-09-18 2020-07-17 2020-10-16

2020-09-09

2020-10-28 2020-10-27
  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

Uwaga - zasady wycinki drzew

Karta Dużej Rodziny

Usuwamy azbest bezpłatnie   

500+  

Bezpłatna pomoc prawna

Teraz Pora na Seniora

Lokalna Grupa Działania

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

 

Planowe wyłączenia Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień Badania jakości wody Pogoda
Biuletyn Informacji Publicznej Trafione Inwestycje - Podstrefa Łuków Dziennik Ustaw Monitor Polski