mapa strony   |
SmodCMS

Dane statystyczne Gminy Łuków

 

Powierzchnia ogólna 308,3 km2
Ludność 18.076 (stan na 31.03.2018 r.)
Użytki rolne 17.172 ha
Lasy 10.056 ha
Gospodarstwa rolne (indywid.) 2.740
Sołectwa 36

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Miejscowości i sołectwa Gminy Łuków

Dane aktualne na dzień: 31.03.2018 r.

L.p.

Sołectwo

Miejscowości wchdzące w skład sołectwa

Mieszkańcy w miejscowości

Razem w sołectwie

1

Aleksandrów

Aleksandrów

489

489

2

Biardy

Biardy

354

354

3

Czerśl

Czerśl

417

472

Sięciaszka Trzecia

55

4

Dąbie

Dąbie

917

917

5

Dminin

Dminin

282

282

6

Gołaszyn

Gołaszyn

1053

1053

7

Gołąbki

Gołąbki

256

256

8

Gręzówka

Gręzówka

546

1455

Gręzówka Kolonia

509

Nowa Gręzówka

400

9

Jadwisin

Jadwisin

138

138

10

Jeziory

Jeziory

210

210

11

Karwacz

Karwacz

368

368

12

Klimki

Klimki

172

172

13

Kownatki

Kownatki

291

291

14

Krynka

Krynka

1378

1378

15

Ławki

Ławki

446

446

16

Łazy

Łazy

1266

1266

17

Malcanów

Malcanów

138

138

18

Podgaj

Podgaj

120

120

19

Role

Role

507

507

20

Ryżki

Ryżki

953

953

21

Rzymy Las

Rzymy Las

89

89

22

Rzymy Rzymki

Rzymy Rzymki

188

188

23

Sięciaszka Druga

Sięciaszka Druga

293

293

24

Sięciaszka Pierwsza

Sięciaszka Pierwsza

680

680

25

Strzyżew

Strzyżew

687

687

26

Suchocin

Suchocin

183

183

27

Suleje

Suleje

456

456

28

Świdry

Świdry

878

878

29

Szczygły Dolne

Szczygły Dolne

186

186

30

Szczygły Górne

Szczygły Górne

232

232

31

Turze Rogi

Turze Rogi

566

566

32

Wagram

Wagram

109

109

33

Wólka Świątkowa

Wólka Świątkowa

567

567

34

Zalesie

Zalesie

1016

1016

35

Zarzecz Łukowski

Zarzecz Łukowski

252

252

36

Żdżary

Żdżary

429

429

      RAZEM 18076

Stan ludności Gminy Łuków z podziałem na miejscowości na dzień 31.03.2018 r.
dokument  PDF - kliknij