mapa strony   |
SmodCMS

Dane statystyczne Gminy Łuków

 

Powierzchnia ogólna 308,3 km2
Ludność 18.041 (stan na 30.09.2017 r.)
Użytki rolne 17.172 ha
Lasy 10.056 ha
Gospodarstwa rolne (indywid.) 2.740
Sołectwa 36

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Miejscowości i sołectwa Gminy Łuków

Dane aktualne na dzień: 30.09.2017 r.

L.p.

Sołectwo

Miejscowości wchdzące w skład sołectwa

Mieszkańcy w miejscowości

Razem w sołectwie

1

Aleksandrów

Aleksandrów

490

490

2

Biardy

Biardy

358

358

3

Czerśl

Czerśl

416

471

Sięciaszka Trzecia

55

4

Dąbie

Dąbie

919

919

5

Dminin

Dminin

282

282

6

Gołaszyn

Gołaszyn

1036

1036

7

Gołąbki

Gołąbki

254

254

8

Gręzówka

Gręzówka

551

1460

Gręzówka Kolonia

508

Nowa Gręzówka

401

9

Jadwisin

Jadwisin

141

141

10

Jeziory

Jeziory

208

208

11

Karwacz

Karwacz

366

366

12

Klimki

Klimki

168

168

13

Kownatki

Kownatki

287

287

14

Krynka

Krynka

1378

1378

15

Ławki

Ławki

444

444

16

Łazy

Łazy

1265

1265

17

Malcanów

Malcanów

138

138

18

Podgaj

Podgaj

122

122

19

Role

Role

506

506

20

Ryżki

Ryżki

944

944

21

Rzymy Las

Rzymy Las

89

89

22

Rzymy Rzymki

Rzymy Rzymki

184

184

23

Sięciaszka Druga

Sięciaszka Druga

292

292

24

Sięciaszka Pierwsza

Sięciaszka Pierwsza

680

680

25

Strzyżew

Strzyżew

690

690

26

Suchocin

Suchocin

183

183

27

Suleje

Suleje

459

459

28

Świdry

Świdry

873

873

29

Szczygły Dolne

Szczygły Dolne

184

184

30

Szczygły Górne

Szczygły Górne

232

232

31

Turze Rogi

Turze Rogi

564

564

32

Wagram

Wagram

110

110

33

Wólka Świątkowa

Wólka Świątkowa

566

566

34

Zalesie

Zalesie

1015

1015

35

Zarzecz Łukowski

Zarzecz Łukowski

248

248

36

Żdżary

Żdżary

435

435

      RAZEM 18041

Stan ludności Gminy Łuków z podziałem na miejscowości na dzień 30.09.2017 r.
dokument  PDF - kliknij