mapa strony   |
SmodCMS

Dane statystyczne Gminy Łuków

 

Powierzchnia ogólna 308,3 km2
Ludność 17.978 (stan na 31.12.2016 r.)
Użytki rolne 17.172 ha
Lasy 10.056 ha
Gospodarstwa rolne (indywid.) 2.740
Sołectwa 36

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Miejscowości i sołectwa Gminy Łuków

Dane aktualne na dzień: 31.12.2016 r.

L.p.

Sołectwo

Miejscowości wchdzące w skład sołectwa

Mieszkańcy w miejscowości

Razem w sołectwie

1

Aleksandrów

Aleksandrów

494

494

2

Biardy

Biardy

359

359

3

Czerśl

Czerśl

409

464

Sięciaszka Trzecia

55

4

Dąbie

Dąbie

920

920

5

Dminin

Dminin

279

279

6

Gołaszyn

Gołaszyn

1020

1020

7

Gołąbki

Gołąbki

254

254

8

Gręzówka

Gręzówka

551

1451

Gręzówka Kolonia

506

Nowa Gręzówka

394

9

Jadwisin

Jadwisin

138

138

10

Jeziory

Jeziory

213

213

11

Karwacz

Karwacz

353

353

12

Klimki

Klimki

170

170

13

Kownatki

Kownatki

291

291

14

Krynka

Krynka

1383

1383

15

Ławki

Ławki

445

445

16

Łazy

Łazy

1246

1246

17

Malcanów

Malcanów

138

138

18

Podgaj

Podgaj

114

114

19

Role

Role

506

506

20

Ryżki

Ryżki

917

917

21

Rzymy Las

Rzymy Las

91

91

22

Rzymy Rzymki

Rzymy Rzymki

192

192

23

Sięciaszka Druga

Sięciaszka Druga

299

299

24

Sięciaszka Pierwsza

Sięciaszka Pierwsza

687

687

25

Strzyżew

Strzyżew

697

697

26

Suchocin

Suchocin

182

182

27

Suleje

Suleje

454

454

28

Świdry

Świdry

858

858

29

Szczygły Dolne

Szczygły Dolne

187

187

30

Szczygły Górne

Szczygły Górne

225

225

31

Turze Rogi

Turze Rogi

562

562

32

Wagram

Wagram

112

112

33

Wólka Świątkowa

Wólka Świątkowa

573

573

34

Zalesie

Zalesie

1008

1008

35

Zarzecz Łukowski

Zarzecz Łukowski

250

250

36

Żdżary

Żdżary

430

430

      RAZEM 17978

Stan ludności Gminy Łuków z podziałem na miejscowości na dzień 31.12.2016 r.
dokument  PDF - kliknij