mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

 

 

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 18.158 osób (stan na 30.09.2018 r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

 

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Film promocyjny System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Z a ł ó ż   f i r m ę   p r z e z   t e l e f o n   -   k l i k n i j

Tu nas znajdziesz:

 

Sesje Rady Gminy Łuków

System Gospodarki Odpadami

 

Rodzina 500+

Wybory Samorządowe 2018 System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego  System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

MPZP- studium Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień

 

P.L.I.K. - Plan Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łuków

Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w Gminie Łuków

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków wchodzi w życie


 

Co się u nas dzieje - aktualności w działach (ostatni wpis z dnia):

 

Badania jakości wody

Karta Dużej Rodziny

Rajd

  2018-12-05 2018-11-05 2018-05-07 2018-12-05

2018-12-05

2018-11-21 2018-12-03
  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

 

 

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - kliknij aby przejść do serwisu

 

Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Planowe wyłączenia dostaw energii elektrycznej

 

 

Pogoda -  Łuków

 

Biuletyn Informacji Publicznej Trafione Inwestycje - Podstrefa Łuków Dziennik Ustaw Monitor Polski