mapa strony   |
SmodCMS

Żdżary

Aktywność mieszkańców Żdżar widoczna jest w różnych dziedzinach życia społecznego. Pierwszą inicjatywą zrealizowaną wspólnie przez mieszkańców w 2007 r. była budowa amfiteatru. Amfiteatr wybudowano jako miejsce imprez integracyjnych w miejscowości. Fundusze na jego budowę w dużej części pochodziły z festynu zorganizowanego w 2007 r., a większość prac wykonana była przez samych mieszkańców.

Gmina Łuków - grafika

Amfiteatr

W tym samym roku mieszkańcy w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego wybudowali kapliczkę na bazie istniejącego starego krzyża. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: sołtys, Rada Sołecka oraz p. Krzysztof Fornal, który przygotował projekt na dofinansowanie zadania do Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 80 % całości budżetu, reszta pochodziła z pieniędzy zebranych wśród mieszkańców. Większość prac wykonali mieszkańcy.

W kolejnym roku, mieszkańcy pomagali w remoncie świetlicy wiejskiej. Wprawdzie remont wykonywała grupa remontowa działająca przy Urzędzie Gminy, jednak wiele prac mieszkańcy wykonali czynem społecznym. W ich wyniku zostało wykonane zaplecze kuchenne oraz jedna duża sala poprzez wyburzenie ścian działowych.

Gmina Łuków - grafika

Świetlica wiejska

Gmina Łuków - grafika

Świetlica wiejska

W 2009 r. mieszkańcy we własnym zakresie zaadaptowali na ogród teren wokół świetlicy. W tym samym roku miejscowość przystąpiła do konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury pn. „Nasza świetlica świadczy o nas” i została nagrodzona pierwszym miejscem.

Gmina Łuków - grafika

Ogród wokół świetlicy wiejskiej

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2009 r. była budowa ścieżki rowerowej i pola biwakowo – namiotowego, dofinansowane przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae w ramach konkursu „Aktywna Wiosna”. Projekt na to zadanie został dofinansowany kwotą 5 tys. zł, reszta pieniędzy na jego realizację pochodziła od mieszkańców oraz od sponsorów.