mapa strony   |
SmodCMS

Świdry

Mieszkańcy Świdrów chętnie angażują się we wszelkie prace remontowo – porządkowe przy obiektach użyteczności publicznej. Zapoczątkowano je wiosną 2009 r. i od tego czasu nieprzerwanie są kontynuowane. W pierwszej kolejności uporządkowano teren wokół świetlicy – usunięto suche liście i badyle oraz przywieziono ziemię celem wyrównania terenu. Następnie mieszkańcy włączyli się w pomoc przy remoncie świetlicy, który przeprowadziła ekipa remontowa z Urzędu Gminy Łuków. Mieszkańcy pomalowali świetlicę oraz pomagali w przygotowaniu zaplecza kuchennego. We własnym zakresie mieszkańcy urządzili wnętrze świetlicy. Po uporządkowaniu świetlicy, prace porządkowe przeprowadzono wokół budynku po zlewni mleka. Podobnie, jak wokół świetlicy, oczyszczono plac z badyli i nawieziono ziemię.

Jesienią 2009 r. prowadzono prace przy kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Podcięto gałęzie drzew rosnących przy kaplicy, ułożono chodnik i schody z kostki brukowej oraz ustawiono tablicę na ogłoszenia w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy. Podobne tablice ustawiono przy szkole i przy świetlicy.

Gmina Łuków - grafika

Prace przy kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

Gmina Łuków - grafika

Prace przy kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

Gmina Łuków - grafika

Tablica ogłoszeń