mapa strony   |
SmodCMS

Sięciaszka Druga

Głównym inicjatorem działań społecznych w Sięciaszce Drugiej jest OSP (obok męskiej drużyny OSP, w Sięciaszce Drugiej utworzona została żeńska drużyna OSP – pierwsza żeńska drużyna w Gminie Łuków). Zintensyfikowane działania przypadają na 2008 r. W tym roku OSP zorganizowała półkolonie letnie dla dzieci. Pieniądze na ten cel wygrała projektem pod nazwą „Bawmy się pracując – wiejski skwer budując” złożonym do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu grantowego „Pożyteczne wakacje 2008”. W ramach projektu zapoczątkowane zostały prace nad budową skwerku we wsi i kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Prace obejmowały wykarczowanie krzaków i chwastów, nasadzenie nowych ozdobnych roślin, zbudowanie alejki, ustawienie mebli ogrodowych na skwerku.

Gmina Łuków - grafika

Skwerek przy świetlicy wiejskiej

Gmina Łuków - grafika

Skwerek przy świetlicy wiejskiej

Poza opisaną powyżej działalnością, OSP podejmuje również działania o charakterze religijnym oraz mające na celu ochronę dziedzictwa religijnego. Przykładem pierwszych jest organizowanie co roku pokutnej drogi krzyżowej przed Świętami Wielkanocnymi. Uczestniczą w niej nie tylko mieszkańcy Sięciaszki Drugiej, ale też okolicznych miejscowości. Rozważają oni Mękę Pańską przy przygotowanych na tę okoliczność stacjach. W ramach ochrony dziedzictwa religijnego, mieszkańcy Sięciaszki Drugiej odnawiają stare drewniane krzyże.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika