mapa strony   |
SmodCMS

Czerśl

Pierwszą inicjatywą społeczną mieszkańców Czerśli były prace w świetlicy i wokół niej zapoczątkowane w 2007 r. Na początek mieszkańcy uporządkowali teren wokół świetlicy – wykarczowali zarośla, krzaki i chwasty, wyrównali teren i zasiali trawę. Mieszkańcy pomagali także w remoncie świetlicy, który przeprowadzała ekipa remontowo – budowlana działająca przy Urzędzie Gminy Łuków. Mieszkańcy we własnym zakresie pomalowali świetlicę, odnowili krzesła, z własnych środków zakupili nowe karnisze i firanki. W 2008 r. mieszkańcy zagospodarowali teren wokół świetlicy. Z własnych środków zakupili i posadzili drzewka i krzewy, następnie zabezpieczyli je przed zniszczeniem.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Po przygotowaniu świetlicy – w środku i na zewnątrz, w 2008 r. mieszkańcy zaczęli wyposażać ją w sprzęt, który pozwala na atrakcyjne spędzanie czasu, nie tylko przez dzieci i młodzież oraz organizować zajęcia świetlicowe.

Gmina Łuków - grafika

Pierwszym zakupem do świetlicy był stół bilardowy, zakupił go jeden z mieszkańców.

Gmina Łuków - grafika

Kolejnymi sprzętami na wyposażenie świetlicy były dwa komputery. Komputery wprawdzie zostały zakupione ze środków budżetu Gminy, ale miejsce na nie przygotowali sami mieszkańcy. Z własnych środków zrobili drewniane schody na podwyższenie, na którym ustawili komputery oraz kratę zabezpieczającą, zakupili wykładzinę, biurka i krzesła obrotowe.

 

Z inicjatywy młodzieży został naprawiony i odnowiony stół do tenisa.

Gmina Łuków - grafika

W przygotowanej i wyposażonej w sprzęt świetlicy, mieszkańcy zaczęli organizować imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pierwszą była zabawa choinkowa. Kolejną inicjatywą organizowaną w świetlicy są zajęcia plastyczne dla dzieci odbywające się od lutego 2009 r. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 6 – 13 lat.

Poza dbałością o świetlicę wiejską jako miejsca, w którym koncentruje się życie kulturalne miejscowości, mieszkańcy podejmują również inne działania mające na celu integrację mieszkańców i rozwój miejscowości. Jednym z nich jest założenie punktu bibliotecznego w 2009 r. Punkt zawiera kilkadziesiąt pozycji książkowych i jest regularnie wymieniany w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręzówce. Opiekunem punktu jest sołtys.

Innym przykładem działań społecznych skierowanych do młodych mieszkańców miejscowości był Piknik Integracyjny dla dzieci zorganizowany w sierpniu 2009 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nasza Wieś Kuźnią Przyszłości oraz Zespołu Szkół w Czerśli. Oprócz dzieci z Czerśli, uczestniczyli w nim także najmłodsi mieszkańcy Turzych Rogów i Łazów, którzy przybyli na zaproszenia organizatorów.

Gmina Łuków - grafika

Piknik integracyjny

Gmina Łuków - grafika

Piknik integracyjny

Poważnym zadaniem podjętym przez mieszkańców była adaptacja pomieszczeń po zlewni mleka, którą przeznaczono na zaplecze kuchenne. Przy wsparciu środków z budżetu gminny i funduszu sołeckiego, mieszkańcy przeprowadzili gruntowny remont budynku obejmujący: skuwanie starego tynku i posadzki, demontaż instalacji elektrycznej, wymianę okien i drzwi, tynkowanie, układanie glazury i terakoty, położenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, montaż urządzeń kuchennych i łazienkowych.